Apple watch

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính  Apple watch seri 1(38mm): 1.100.000

Thay mặt kính  Apple watch seri 1(42mm): 1.100.000

 

Thay mặt kính  Apple watch seri 2(42mm): 2.400.000

Thay mặt kính  Apple watch seri 3(42mm): 2.400.000

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình  Apple watch seri 1(38mm): 2.800.000

Thay màn hình  Apple watch seri 1(42mm): 2.800.000

 

Thay màn hình  Apple watch seri 2(42mm): 4.300.000

Thay màn hình  Apple watch seri 3(42mm): 4.300.000