Điện thoại Asus

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 (Z00D/ZE500): 500.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 (Z008D/ZE008D): 450.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 (Z00AD/ZE551): 450.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 Laser (5.5 inch /ZE550KL /Z00LD): 550.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 Laser (5.0 inch /ZE500KL /Z00RD /Z00ED): 550.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 Laser (6 inch/ ZE601KL/ Z011D): 550.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 (5.2 inch/Z017D/ZE520KL): 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 (5.5 inch/ ZE551KL/ Z012D): 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 laser/ ZC551KL/ C11P1606: 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 MAX (5.2 inch/X008D/ ZC520TL/ C11P1611): 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 MAX (5.5 inch/ ZC553KL/ X00DD/ C11P1609): 600.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ X00ID: 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 4 max 5.2inch / ZC520KL/ C11P1609: 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 4/T00L: 450.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 5 (A501/T00J): 350.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 5 Lite (A502CG): 500.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 6 (A601/T00G): 450.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone GO 5.5 inch/ZB551KL/ X013D: 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone GO 5inch/ ZC500TG/ Z00VD: 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone GO 4.5 inch/ X014D/ ZC451TG: 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone GO 4.5 plus/ ZB452KG/ Z014D: 600.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone Live/ ZB501KL/ A007: 550.000

Thay mặt kính Asus Zenfone C (Z007/XC451CG): 450.000

Thay mặt kính Asus Zenfone Selfie (ZD551KL/ZE551KL): 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone MAX (ZC550KL/Z010D): 550.000

 

 

Thay mặt kính Asus Zenpad C (Z170CG/ P01Y): 650.000

Thay mặt kính Asus Zenpad C (Z370CG/ P01V): 700.000

Thay mặt kính Asus Zenpad C (Z380VG): call

Thay mặt kính Asus Zenpad C (Z237CG): call

 

Thay mặt kính Asus Padfone X mini (PF450): 750.000

Thay mặt kính Asus Padfone S (PF50): call

Thay mặt kính Asus Padfone S (PF500): call

 

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 (FE170CG/K012/K017): 600.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 (ME371/K004): 700.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 (ME372/K00E): 750.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 dual sim (ME175KG/K00S/K00Z): : 700.000

 

Thay mặt kính Asus Fonepad 8 (K016/FE380CG): 800.000

 

Thay mặt kính Asus Memo Pad (K019/FE375CG/ME375): 800.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad (ME172/K0W): 850.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 7 (ME176): 750.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad HD 7 (ME173/K00B): 750.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 8 (ME180/ME181/K011/K00L): 750.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 10 (K00F/ME102A): 750.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 10 (ME103): 900.000

 

Thay mặt kính Asus Eee Pad Memo  (ME171): 850.000

Thay mặt kính Asus Fonepad Note 6 (ME560/K00G): 1.100.000

 

Thay mặt kính Asus T100/Transformer Book /DK002H: 700.000

Thay mặt kính Asus TF101/ Eee Pad Transformer : 750.000

Thay mặt kính Asus TF201 / Eee Pad Transformer Prime: 950.000

Thay mặt kính Asus TF300 / Transformer Pad: 1.100.000

Thay mặt kính Asus TF600 / Vivo Tap RT: 900.000

Thay mặt kính Asus TF700 / Tranform Pad Infinity: 1.000.000

Thay mặt kính Asus TF810 / Vivo Ta: 900.000

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Asus Zenfone 2 (Z00D/ZE500): 850.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 (Z008D/ZE008D): 850.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 (Z00AD/ZE551): 850.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 2 Laser (5.5 inch /ZE550KL /Z00LD): 950.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 Laser (5.0 inch /ZE500KL /Z00RD /Z00ED): 950.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 Laser (6 inch/ ZE601KL/ Z011D): 1.200.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 3 (5.2 inch/Z017D/ZE520KL): 1.050.000

Thay màn hình Asus Zenfone 3 (5.5 inch/ ZE551KL/ Z012D): 1.050.000

Thay màn hình Asus Zenfone 3 laser/ ZC551KL/ C11P1606: 1.100.000

Thay màn hình Asus Zenfone 3 MAX (5.2 inch/X008D/ ZC520TL/ C11P1611): 1.000.000

Thay màn hình Asus Zenfone 3 MAX (5.5 inch/ ZC553KL/ X00DD/ C11P1609): 1.000.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 4 Max Pro/ ZC554KL/ X00ID: 950.000

Thay màn hình Asus Zenfone 4 max 5.2inch / ZC520KL/ C11P1609: 950.000

Thay màn hình Asus Zenfone 4/T00L: 800.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 5 (A501/T00J): 700.000

Thay màn hình Asus Zenfone 5 Lite (A502CG): 1.000.000

Thay màn hình Asus Zenfone 6 (A601/T00G): 800.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone GO 5.5 inch/ZB551KL/ X013D: 1.100.000

Thay màn hình Asus Zenfone GO 5inch/ ZC500TG/ Z00VD: 1.000.000

Thay màn hình Asus Zenfone GO 4.5 inch/ X014D/ ZC451TG: 1.000.000

Thay màn hình Asus Zenfone GO 4.5 plus/ ZB452KG/ Z014D: 1.100.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone Live/ ZB501KL/ A007: 1.050.000

Thay màn hình Asus Zenfone C (Z007/XC451CG): 800.000

Thay màn hình Asus Zenfone Selfie (ZD551KL/ZE551KL): 1.200.000

Thay màn hình Asus Zenfone MAX (ZC550KL/Z010D): 1.100.000

 

 

Thay màn hình Asus Zenpad C (Z170CG/ P01Y): 1.000.000

Thay màn hình Asus Zenpad C (Z370CG/ P01V): 1.200.000

Thay màn hình Asus Zenpad C (Z380VG): 1.300.000

Thay màn hình Asus Zenpad C (Z237CG): 1.100.000

 

Thay màn hình Asus Padfone X mini (PF450): 1.400.000

Thay màn hình Asus Padfone S (PF50): 1.400.000

Thay màn hình Asus Padfone S (PF500): call

 

Thay màn hình Asus Fonepad 7 (FE170CG/K012/K017): 900.000

Thay màn hình Asus Fonepad 7 (ME371/K004): 1.150.000

Thay màn hình Asus Fonepad 7 (ME372/K00E): 1.200.000

Thay màn hình Asus Fonepad 7 dual sim (ME175KG/K00S/K00Z): 1.150.000

 

Thay màn hình Asus Fonepad 8 (K016/FE380CG): 1.400.000

 

Thay màn hình Asus Memo Pad (K019/FE375CG/ME375): 1.250.000

Thay màn hình Asus Memo Pad (ME172/K0W): 1.500.000

Thay màn hình Asus Memo Pad 7 (ME176): call

Thay màn hình Asus Memo Pad HD 7 (ME173/K00B): 1.300.000

Thay màn hình Asus Memo Pad 8 (ME180/ME181/K011/K00L): 1.250.000

Thay màn hình Asus Memo Pad 10 (K00F/ME102A): 1.800.000

Thay màn hình Asus Memo Pad 10 (ME103): 1.500.000

 

Thay màn hình Asus Eee Pad Memo  (ME171): 1.200.000

Thay màn hình Asus Fonepad Note 6 (ME560/K00G): 2.100.000

 

Thay màn hình Asus T100/Transformer Book /DK002H: 1.500.000

Thay màn hình Asus TF101/ Eee Pad Transformer : 1.500.000

Thay màn hình Asus TF201 / Eee Pad Transformer Prime: 1.700.000

Thay màn hình Asus TF300 / Transformer Pad: 1.900.000

Thay màn hình Asus TF600 / Vivo Tap RT: 1.800.000

Thay màn hình Asus TF700 / Tranform Pad Infinity: call

Thay màn hình Asus TF810 / Vivo Ta: 1.800.000