Điện thoại HTC

Thay mặt kính HTC giá thấp hơn thị trường nhưng chất lượng kính đảm bảo. Công nghệ ép kính tiên tiến, tăng xác suất thành công và giảm thời gian làm kính.

Giá thay linh kiện mặt kính, màn hình,… luôn cập mới theo thời điểm, khách hàng liên hệ hotline 0933.242424 hoặc chat trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn.

thay mặt kính htc

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 200: 500.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 300: 500.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 310: 500.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 500: 500.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 501: 500.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 510: 500.000

Thay măt kính HTC Desire 526: call

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 600: 500.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 601: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 603: 600.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 606: call

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 608: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 609: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 610: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 616: call

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 620: call

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 625: call

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 626: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 630: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 700: call

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 728: call

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 816 (816W): 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 816G (816H): 550.000

Thay măt kính HTC Desire 820: 600.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Desire 826: 600.000

Thay măt kính cảm ứng HTC 8S: 500.000

Thay măt kính cảm ứng HTC 8X: 500.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE V/ G24/ T320E: 500.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE SV/ C520E: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE X/ G23/ S320E/ S720E/ PJ83100: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE X+/ S728E: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC G21 (Sensation XL/PL39200/X315E): 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Butterfly (X920D/PL9910): 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Butterfly (X920E): 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Butterfly S: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Butterfly 2: 750.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Butterfly 3: 800.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE M7 (PN07100/PN07120/PN7130/PN7140):550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE M8: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE Mini (ONE M4 /P058200): 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE Mini 2 (ONE M8 Mini): 600.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE M9: 600.000

Thay măt kính HTC M9: 600.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE M9S: 750.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE M9 Plus: 800.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE MAX: 600.000

Thay măt kính cảm ứng HTC Eye/ M910x: 600.000

Thay măt kính cảm ứng HTC ONE E8: 400.000

Thay măt kính cảm ứng HTC E9: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC E9 Plus: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC One ME: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC One X9: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC 10/ 2PY200: 550.000

Thay măt kính cảm ứng HTC 10 stylus: 650.000

Thay măt kính cảm ứng HTC A9S: 500.000

Thay măt kính HTC One S9: 650.000

Thay măt kính HTC 10 EVO: call

Thay măt kính HTC 10 Pro: 600.000

Thay măt kính HTC One A9: 500.000

Thay măt kính HTC U PLAY: call

Thay măt kính HTC U Ultra/ U11 Ultra: 650.000

Thay măt kính HTC U11 Plus: 600.000

Thay măt kính HTC U ULTRA: 700.000

thay màn hình htc

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình HTC Google Pixel 3: 2.900.000
Thay màn hình HTC Google Pixel 3 XL: 2.900.000
Thay màn hình HTC Google Pixel 3A: 2.600.000
Thay màn hình HTC Google Pixel 3A XL: 2.700.000
Thay màn hình HTC Google Pixel 4 : 2.700.000
Thay màn hình HTC Google Pixel 4 XL: 2.800.000

Thay màn hình HTC U12 Life: 1.300.000

Thay màn hình HTC U12 Plus/ U12+: 2.400.000

Thay màn hình HTC U19e: 2.700.000

Thay màn hình HTC Desire 10 Pro: 1.100.000

Thay màn hình HTC Desire 12: 1.850.000

Thay màn hình HTC Desire 200: 700.000

Thay màn hình HTC Desire 300: 750.000

Thay màn hình HTC Desire 310: 950.000

Thay màn hình HTC Desire 500: 750.000

Thay màn hình HTC Desire 501: 950.000

Thay màn hình HTC Desire 510: 750.000

Thay màn hình HTC Desire 526: 950.000

Thay màn hình HTC Desire 600: 750.000

Thay màn hình HTC Desire 601: 900.000

Thay màn hình HTC Desire 603: 900.000

Thay màn hình HTC Desire 606: 900.000

Thay màn hình HTC Desire 608: 1.300.000

Thay màn hình HTC Desire 609: 1.000.000

Thay màn hình HTC Desire 610: 750.000

Thay màn hình HTC Desire 616: 1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 620: 800.000

Thay màn hình HTC Desire 625: 1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 626: 800.000

Thay màn hình HTC Desire 630:  800.000

Thay màn hình HTC Desire 700: 900.000

Thay màn hình HTC Desire 728: 1.050.000

Thay màn hình HTC Desire 816 (816W): 900.000

Thay màn hình HTC Desire 816G (816H): 900.000

Thay màn hình HTC Desire 820: 1.000.000

Thay màn hình HTC Desire 826: 950.000

Thay màn hình HTC 8S: 700.000

Thay màn hình HTC 8X: 800.000

Thay màn hình HTC ONE V/ G24/ T320E: 750.000

Thay màn hình HTC ONE SV/ C520E: 800.000

Thay màn hình HTC ONE X/ G23/ S320E/ S720E/ PJ83100: 750.000

Thay màn hình HTC ONE X+/ S728E: 750.000

Thay màn hình HTC G21 (Sensation XL/PL39200/X315E): 750.000

Thay màn hình HTC Butterfly (X920D/PL9910): 950.000

Thay màn hình HTC Butterfly (X920E): 950.000

Thay màn hình HTC Butterfly S: 800.000

Thay màn hình HTC Butterfly 2: 1.000.000

Thay màn hình HTC Butterfly 3: 1.000.000

Thay màn hình HTC ONE M7 (PN07100/PN07120/PN7130/PN7140: 700.000

Thay màn hình HTC ONE M8: 800.000

Thay màn hình HTC ONE Mini  (One M4/ P058200): 950.000

Thay màn hình HTC ONE Mini 2 (ONE M8 Mini): 800.000

Thay màn hình HTC ONE M9: 700.000

Thay màn hình HTC ONE M9S: 1.500.000

Thay màn hình HTC ONE M9 Plus: call

Thay màn hình HTC ONE MAX: 900.000

Thay màn hình HTC Eye/ M910x: 1.450.000

Thay màn hình HTC ONE E8: 900.000

Thay màn hình HTC E9: 1.000.000

Thay màn hình HTC E9 Plus/0PJX100: call

Thay màn hình HTC One ME: 950.000

Thay màn hình HTC One X9: 1.100.000

Thay màn hình HTC 10/ 2PY200: 1.300.000

Thay màn hình HTC 10 stylus: call

Thay màn hình HTC A9S: 850.000

Thay màn hình HTC One S9: call

Thay màn hình HTC 10 EVO: 1.100.000

Thay màn hình HTC 10 Pro: 1.300.000

Thay màn hình HTC One A9: 1.700.000

Thay màn hình HTC U PLAY: 900.000

Thay màn hình HTC U11: 1.450.000

Thay màn hình HTC U ULTRA/ U11 ULTRA: 1.450.000

Thay màn hình HTC U11 Plus: 1.700.000