Điện thoại Huawei

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính HUAWEI 3e: 800.000

Thay mặt kính HUAWEI 3: 900.000

Thay mặt kính HUAWEI 3i: 950.000

 

Thay mặt kính HUAWEI Nova 2i/ RNE-L22: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Nova 2S: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Nova: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Nova 2: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Nova 2 plus: 650.000

 

Thay mặt kính HUAWEI V6: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI V8: 700.000

Thay mặt kính HUAWEI V9: 700.000

Thay mặt kính HUAWEI V10: 800.000

 

Thay mặt kính HUAWEI P6: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI P7: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI P8: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI P P8 lite/ Ale-L21: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI P9 lite/ L22: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI P9/L09/ L19/ L29: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI P10 lite: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI P20: 1.500.000

 

Thay mặt kính HUAWEI Mate 5: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Mate 7/ MT7-L09: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Mate 8/ NXT-L09: 650.000

Thay mặt kính HUAWEI Mate 9 / MHA-L29: 700.000

 

Thay mặt kính HUAWEI Honor 4X: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Honor 4C (Gpay Mini): 600.000

 

Thay mặt kính HUAWEI GR5-2015(KII-L21): 550.000

Thay mặt kính HUAWEI GR5-2017 (BLL-L22): 550.000

Thay mặt kính HUAWEI GR5 mini: 550.000

Thay mặt kính HUAWEI G6: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI G6- U10: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI G7 Plus: 600.000

 

Thay mặt kính HUAWEI Y3(2017)/CRO-U00: call

Thay mặt kính HUAWEI Y3II/U22: 600.000

 

Thay mặt kính HUAWEI Y5(2017): 700.000

Thay mặt kính HUAWEI Y5II/CUN-U29: 600.000

 

Thay mặt kính HUAWEI Y6: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Y6 II/CAM-L21: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Y6 PRO: 700.000

 

Thay mặt kính HUAWEI Y7(2017): 750.000

Thay mặt kính HUAWEI Y7 Prime: 700.000

Thay mặt kính HUAWEI Y7 Pro: 700.000

 

Thay mặt kính HUAWEI Y541: 550.000

Thay mặt kính HUAWEI Y625: 550.000

 

Thay mặt kính HUAWEI Tab T1 (8in)/ S8-U701: 750.000

Thay mặt kính HUAWEI T1-701: 650.000

Thay mặt kính cảm ứng HUAWEI T1-701: 850.000


 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình HUAWEI 3e: 1.500.000

Thay màn hình HUAWEI 3: call

Thay màn hình HUAWEI 3i: call

 

Thay màn hình HUAWEI Nova 2i/ RNE-L22: 1.200.000

Thay màn hình HUAWEI Nova 2S: call

Thay màn hình HUAWEI Nova: call

Thay màn hình HUAWEI Nova 2: call

Thay màn hình HUAWEI Nova 2 plus: call

 

Thay màn hình HUAWEI V6: call

Thay màn hình HUAWEI V8: call

Thay màn hình HUAWEI V9: call

Thay màn hình HUAWEI V10: call

 

Thay màn hình HUAWEI P7: 1.100.000

Thay màn hình HUAWEI P8: 1.500.000

Thay màn hình HUAWEI P P8 lite/ Ale-L21: call

Thay màn hình HUAWEI P9 lite/ L22: 1.250.000

Thay màn hình HUAWEI P9/L09/ L19/ L29: 1.250.000

Thay màn hình HUAWEI P10 lite: call

Thay mần hình HUAWEI P20: call

 

Thay màn hình HUAWEI Mate 5: call

Thay màn hình HUAWEI Mate 7/ MT7-L09: 1.80.000

Thay màn hình HUAWEI Mate 8/ NXT-L09: call

Thay màn hình HUAWEI Mate 9 / MHA-L29: call

 

Thay màn hình HUAWEI Honor 4X: 1.250.000

Thay màn hình HUAWEI Honor 4C (Gpay Mini): call

 

Thay màn hình HUAWEI GR5-2015(KII-L21): 900.000

Thay màn hình HUAWEI GR5-2017 (BLL-L22): 900.000

Thay màn hình HUAWEI GR5 mini: 900.000

Thay màn hình HUAWEI G6: 950.000

Thay màn hình HUAWEI G6- U10: 950.000

Thay màn hình HUAWEI G7 Plus: 950.000

 

Thay màn hình HUAWEI Y3(2017): call

Thay màn hình HUAWEI Y3II/U22: 1.000.000

Thay màn hình HUAWEI Y5(2017): call

Thay màn hình HUAWEI Y5II/CUN-U29: call

Thay màn hình HUAWEI Y6: 1.000.000

Thay màn hình HUAWEI Y6 II: 1.150.000

Thay màn hình HUAWEI Y6 PRO: call

 

Thay màn hình HUAWEI Y7(2017): call

Thay màn hình HUAWEI Y7 Prime: 1.100.000

Thay màn hình HUAWEI Y7 Pro: call

 

Thay màn hình HUAWEI Y541: 800.000

Thay màn hình HUAWEI Y625: 800.000

 

Thay màn hình HUAWEI Tab T1 (8in)/ S8-U701: 1.200.000

Thay màn hình HUAWEI T1-701: 1.050.000