Điện thoại Lenovo

Thay mặt kính lenovo với giá rẻ không ngờ, và nhận các phần quà dễ thương theo mỗi chương trình khuyến mãi.

Công nghệ ép kính tiên tiến giảm thời gian làm kính, tăng tính an toàn màn hình. Khách hàng hoàn toàn yên tâm khi thay linh kiện tại Hoàng Khánh mobile.

Giá thay kính, màn hình oppo luôn thay đổi với thị trường, khách hàng liên hệ hotline 0933.242424 hoặc chat trực tiếp để được tư vấn.

thay mặt kính lenovo

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Lenovo A390 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A516 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A526 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A536 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A60: 550.000

Thay mặt kính Lenovo A6000 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A680 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A706 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A760 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A800 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A850 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A880 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A7000 : 500.000

Thay mặt kính Lenovo A7000-a : 500.000

Thay mặt kính Lenovo A7000 Plus : 600.000

Thay mặt kính Lenovo K900 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo K910 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo P70A : 500.000

Thay mặt kính Lenovo P700 : 500.000

Thay mặt kính Lenovo P770 : 500.000

Thay mặt kính Lenovo P780 : 500.000

Thay mặt kính Lenovo S580 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo S60: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S660: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S720: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S820: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S850: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S880: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S890: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S90: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S920: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S930: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S960: 600.000

Thay mặt kính Lenovo T526: 600.000

Thay mặt kính Lenovo vibe shot z90-7: call

Thay mặt kính Lenovo vibe P1/ P1 Pro/ P1A42: 500.000

Thay mặt kính Lenovo vibe P1ma40: 500.000

Thay mặt kính Lenovo Vibe X2: 550.000

Thay mặt kính Lenovo Vibe X2 Pro: call

Thay mặt kính Lenovo Vibe S1: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Vibe K5/ A6020: 550.000

Thay mặt kính Lenovo Vibe K5 Plus/ A6020a40: 700.000

Thay mặt kính Lenovo K50-T5: 500.000

Thay mặt kính Lenovo A2010: 650.000

Thay mặt kính Lenovo A2020: 650.000

Thay mặt kính Lenovo A6010: 650.000

Thay mặt kính Lenovo A7010/ K4 Note: 800.000

Thay mặt kính Lenovo S939: call

Thay mặt kính Lenovo S5000 / Idea Tab 7: 750.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A1000: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A3000/ Idea Tab 7: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A3300: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A3500: 500.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A5000: 550.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A5500: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A7600: 700.000

Thay mặt kính Lenovo Tab B6000/Yoga Tablet 8: 1.000.000

Thay mặt kính Lenovo Tab B8000/Yoga Tablet 10: 1.000.000

Thay mặt kính Lenovo Tab 3/ TB3-701i: 650.000

Thay mặt kính Lenovo Tab3/ TB3-730X: call

Thay mặt kính Lenovo Tab 3/ TB3-850M: 800.000

Thay mặt kính Lenovo YT3-850M: 800.000

Thay mặt kính Lenovo A7-30: 750.000

Thay mặt kính Lenovo Tab S8: 700.000

thay màn hình lenovo

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Lenovo A390 : 800.000

Thay màn hình Lenovo A516 : 800.000

Thay màn hình Lenovo A526 : 800.000

Thay màn hình Lenovo A536 : 800.000

Thay màn hình Lenovo A60: 900.000

Thay màn hình Lenovo A6000 : 700.000

Thay màn hình Lenovo A680 : 900.000

Thay màn hình Lenovo A706 : 900.000

Thay màn hình Lenovo A760 : 900.000

Thay màn hình Lenovo A7000 : 800.000

Thay màn hình Lenovo A7000-a : 900.000

Thay màn hình Lenovo A7000 Plus : 800.000

Thay màn hình Lenovo A800 : 1.000.000

Thay màn hình Lenovo A850 : 1.000.000

Thay màn hình Lenovo A880 : 1.000.000

Thay màn hình Lenovo K900 : 1.400.000

Thay màn hình Lenovo K910 : 1.700.000

Thay màn hình Lenovo P70A : 850.000

Thay màn hình Lenovo P700 : 1.100.000

Thay màn hình Lenovo P770 : 1.100.000

Thay màn hình Lenovo P780 : 950.000

Thay màn hình Lenovo S580 : 900.000

Thay màn hình Lenovo S60: 800.000

Thay màn hình Lenovo S660: 1.000.000

Thay màn hình Lenovo S720: call

Thay màn hình Lenovo S820: 900.000

Thay màn hình Lenovo S850: 800.000

Thay màn hình Lenovo S880: call

Thay màn hình Lenovo S890: call

Thay màn hình Lenovo S90: 2.000.000

Thay màn hình Lenovo S920: call

Thay màn hình Lenovo S930: 900.000

Thay màn hình Lenovo S960: 1.200.000

Thay màn hình Lenovo T526: call

Thay màn hình Lenovo vibe shot z90-7: 1.250.000

Thay màn hình Lenovo vibe P1/ P1 Pro/ P1A42: 1.150.000

Thay màn hình Lenovo vibe P1ma40: 850.000

Thay màn hình Lenovo Vibe X2: 1.250.000

Thay màn hình Lenovo Vibe X2 Pro: 1.200.000

Thay màn hình Lenovo Vibe S1: call

Thay màn hình Lenovo Vibe K5/ A6020: 1.050.000

Thay màn hình Lenovo Vibe K5 Plus/ A6020a40: 1.1000.000

Thay màn hình Lenovo K50-T5: 900.000

Thay màn hình Lenovo A2010: 900.000

Thay màn hình Lenovo A2020: call

Thay màn hình Lenovo A6010: 900.000

Thay màn hình Lenovo A7010/ K4 Note: 1.100.000

Thay màn hình Lenovo S939: 1.200.000

Thay màn hình Lenovo S5000 / Idea Tab 7: 1.100.000

Thay màn hình Lenovo Tab PB1-750: 1.100.000

Thay màn hình Lenovo Tab A1000: call

Thay màn hình Lenovo Tab A3000/Tab 7: 1.100.000

Thay màn hình Lenovo Tab A3300: 1.150.000

Thay màn hình Lenovo Tab A3500: 1.100.000

Thay màn hình Lenovo Tab A5000: 900.000

Thay màn hình Lenovo Tab A5500: 1.200.000

Thay màn hình Lenovo Tab A7600: 1.500.000

Thay màn hình Lenovo Tab B6000/Yoga Tablet 8: 1.500.000

Thay màn hình Lenovo Tab B8000/Yoga Tablet 10: 1.600.000

Thay màn hình Lenovo Tab 3/ TB3-701i: call

Thay màn hình Lenovo Tab3/ TB3-730X: 1.350.000

Thay màn hình Lenovo Tab 3/ TB3-850M: 1.200.000

Thay màn hình Lenovo YT3-850M: call

Thay màn hình Lenovo A7-30: 1.200.000

Thay màn hình Lenovo Tab S8: 1.600.000