Điện thoại Lenovo

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Lenovo A390 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A516 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A526 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A536 : 550.000

 

Thay mặt kính Lenovo A60: 550.000

Thay mặt kính Lenovo A6000 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A680 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A706 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A760 : 550.000

 

Thay mặt kính Lenovo A800 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A850 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A880 : 600.000

 

Thay mặt kính Lenovo A7000 : 550.000

Thay mặt kính Lenovo A7000-a : 600.000

Thay mặt kính Lenovo A7000 Plus : 600.000

 

Thay mặt kính Lenovo K900 : 650.000

Thay mặt kính Lenovo K910 : 650.000

 

Thay mặt kính Lenovo P70A : 550.000

Thay mặt kính Lenovo P700 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo P770 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo P780 : 600.000

 

Thay mặt kính Lenovo S580 : 600.000

Thay mặt kính Lenovo S60: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S660: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S720: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S820: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S850: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S880: 600.000

 

Thay mặt kính Lenovo S890: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S90: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S920: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S930: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S960: 600.000

Thay mặt kính Lenovo S939: call

 

Thay mặt kính Lenovo T526: 600.000

 

Thay mặt kính Lenovo vibe shot z90-7: call

Thay mặt kính Lenovo vibe P1/ P1 Pro/ P1A42: 600.000

Thay mặt kính Lenovo vibe P1ma40: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Vibe X2: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Vibe X2 Pro: call

Thay mặt kính Lenovo Vibe S1: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Vibe K5/ A6020: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Vibe K5 Plus/ A6020a40: 650.000

Thay mặt kính Lenovo K50-T5: 550.000

 

Thay mặt kính Lenovo A2010: 550.000

Thay mặt kính Lenovo A2020: 650.000

Thay mặt kính Lenovo A6010: 550.000

Thay mặt kính Lenovo A7010/ K4 Note: 650.000

 

 

Thay mặt kính Lenovo Tab A1000: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A3000/Tab 7: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A3300: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A3500: 600.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A5000: 650.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A5500: 700.000

Thay mặt kính Lenovo Tab A7600: 700.000

 

Thay mặt kính Lenovo Tab B6000/Yoga Tablet 8: 1.000.000

Thay mặt kính Lenovo Tab B8000/Yoga Tablet 10: 1.000.000

 

Thay mặt kính Lenovo Tab 3/ TB3-701i: 850.000

Thay mặt kính Lenovo Tab3/ TB3-730X: call

Thay mặt kính Lenovo Tab 3/ TB3-850M: 800.000

 

Thay mặt kính Lenovo YT3-850M: 800.000

Thay mặt kính Lenovo A7-30: 750.000

 

Thay mặt kính Lenovo Tab S8: 700.000

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Lenovo A390 : 800.000

Thay màn hình Lenovo A516 : 800.000

Thay màn hình Lenovo A526 : 800.000

Thay màn hình Lenovo A536 : 800.000

 

Thay màn hình Lenovo A60: 900.000

Thay màn hình Lenovo A6000 : 900.000

Thay màn hình Lenovo A680 : 900.000

Thay màn hình Lenovo A706 : 900.000

Thay màn hình Lenovo A760 : 900.000

 

Thay màn hình Lenovo A800 : call

Thay màn hình Lenovo A850 : 1.100.000

Thay màn hình Lenovo A880 : 1.100.000

 

Thay màn hình Lenovo A7000 : 900.000

Thay màn hình Lenovo A7000-a : 950.000

Thay màn hình Lenovo A7000 Plus : 1.000.000

 

Thay màn hình Lenovo K900 : 1.400.000

Thay màn hình Lenovo K910 : 1.70.000

 

Thay màn hình Lenovo P70A : 850.000

Thay màn hình Lenovo P700 : 1.100.000

Thay màn hình Lenovo P770 : 1.100.000

Thay màn hình Lenovo P780 : 950.000

 

Thay màn hình Lenovo S580 : 1.100.000

Thay màn hình Lenovo S60: 800.000

Thay màn hình Lenovo S660: 1.000.000

Thay màn hình Lenovo S720: call

Thay màn hình Lenovo S820: 900.000

Thay màn hình Lenovo S850: 900.000

Thay màn hình Lenovo S880: call

 

Thay màn hình Lenovo S890: call

Thay màn hình Lenovo S90: 2.000.000

Thay màn hình Lenovo S920: call

Thay màn hình Lenovo S930: 900.000

Thay màn hình Lenovo S960: 1.200.000

Thay màn hình Lenovo S939: 1.200.000

 

Thay màn hình Lenovo T526: call

 

Thay màn hình Lenovo vibe shot z90-7: 1.250.000

Thay màn hình Lenovo vibe P1/ P1 Pro/ P1A42: 1.150.000

Thay màn hình Lenovo vibe P1ma40: 1.150.000

Thay màn hình Lenovo Vibe X2: 1.250.000

Thay màn hình Lenovo Vibe X2 Pro: 1.200.000

Thay màn hình Lenovo Vibe S1: call

Thay màn hình Lenovo Vibe K5/ A6020: 1.050.000

Thay màn hình Lenovo Vibe K5 Plus/ A6020a40: 1.1000.000

Thay màn hình Lenovo K50-T5: 900.000

 

Thay màn hình Lenovo A2010: 900.000

Thay màn hình Lenovo A2020: call

Thay màn hình Lenovo A6010: 900.000

Thay màn hình Lenovo A7010/ K4 Note: 1.100.000

 

 

Thay màn hình Lenovo Tab A1000: call

Thay màn hình Lenovo Tab A3000/Tab 7: 1.100.000

Thay màn hình Lenovo Tab A3300: 1.150.000

Thay màn hình Lenovo Tab A3500: 1.100.000

Thay màn hình Lenovo Tab A5000: 1.100.000

Thay màn hình Lenovo Tab A5500: 1.200.000

Thay màn hình Lenovo Tab A7600: 1.500.000

 

Thay màn hình Lenovo Tab B6000/Yoga Tablet 8: 1.500.000

Thay màn hình Lenovo Tab B8000/Yoga Tablet 10: 1.600.000

 

Thay màn hình Lenovo Tab 3/ TB3-701i: call

Thay màn hình Lenovo Tab3/ TB3-730X: 1.350.000

Thay màn hình Lenovo Tab 3/ TB3-850M: 1.450.000

 

Thay màn hình Lenovo YT3-850M: call

Thay màn hình Lenovo A7-30: 1.200.000

 

Thay màn hình Lenovo Tab S8: 700.000