Điện thoại LG

 ( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính LG G6/H873: 700.000

Thay mặt kính LG F560/ G stylo: 850.000

Thay mặt kính LG LTE H345/ Leon: 850.000

Thay mặt kính LG GX2/ F430: call

 

Thay mặt kính LG X Power/ K220: 550.000

Thay mặt kính LG V10/ H960/ K330: 600.000

Thay mặt kính LG V20/ H990N: 750.000

Thay mặt kính LG V30: 1.650.000

 

Thay mặt kính LG K7/ X210DS: 500.000

Thay mặt kính LG K7 (2017): 600.000

Thay mặt kính LG K7 (2018): 600.000

 

Thay mặt kính LG K8 (2017): 600.000

Thay mặt kính LG K8 (2018): 600.000

 

Thay mặt kính LG K10/ K410: 500.000

Thay mặt kính LG K10 (2017): 600.000

Thay mặt kính LG K10 (2018): 600.000

 

Thay mặt kính LG MAGNA/ H500F/ H502F: 500.000

Thay mặt kính LG Nexus 4/ E960: 550.000

Thay mặt kính LG Nexus 5/ MK D820: 500.000

Thay mặt kính LG Nexus 6: 950.000

Thay mặt kính LG Nexus 6P: 950.000

 

Thay mặt kính LG G4/ H810/H811: 600.000

Thay mặt kính LG G4 Stylus/ H540/Stylo T-Mobile: 600.000

Thay mặt kính LG G4 Stylus 2 / Stylo 2/ K520/ K540/ LS775/ L81AL/ L82VL: 600.000

Thay mặt kính LG G5/ H840: 650.000     

Thay mặt kính LG G6/ H873: 700.000     

 

Thay mặt kính LG D295: 500.000

Thay mặt kính LG D680/D682/ D684/ G Pro Lite: 650.000

Thay mặt kính LG G Pro 2/ F350/D830/ D837 / D838: 650.000

 

Thay mặt kính LG E960/Google Nexus 4: 550.000

Thay mặt kính LG E970: 550.000

 

Thay mặt kính LG F180/E975: 550.000

Thay mặt kính LG F120 (optimus LTE Tag): 500.000

Thay mặt kính LG F160(Optimus LTE2): 500.000

Thay mặt kính LG F200/ optimus Vu 2: 500.000

Thay mặt kính LG F220 (GK): 550.000

Thay mặt kính LG F240 (E980/ E985/ E988/ Optimus G Pro): 600.000

Thay mặt kính LG F260 (US780 / Optimus F7): 600.000

Thay mặt kính LG F310(LG Optimus GX): 700.000

Thay mặt kính LG F350 / D830/ D837 / D838 / Optimus G Pro 2: 650.000

 

Thay mặt kính LG G2/ F320 Hàn Quốc /D800/ LS980/ D801/ Optimus  G2: 550.000

Thay mặt kính LG G2/ D802 / D805 quốc tế ( VN): 550.000

Thay mặt kính LG G2 ISAI/ L22: 700.000

 

Thay mặt kính LG G3 ISAI/L24: 500.000

Thay mặt kính LG G3A/F410: 700.000

Thay mặt kính LG G3 /G3 cat 6 F460/ G3 Plus/ F400/ D851: 650.000

Thay mặt kính LG G3 stylus/ D690: 600.000

 

Thay mặt kính LG L70/ D320/D325: 500.000

Thay mặt kính LG L80/D380: 500.000

Thay mặt kính LG L90/D405/D410 ( ko có nút home): 500.000

Thay mặt kính LG L90/D415( có nút home): 500.000

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình LG G6/H873: 2.150.000

Thay màn hình LG F560/ G stylo: call

Thay màn hình LG LTE H345/ Leon: call

Thay màn hình LG GX2/ F430: call

 

Thay màn hình LG X Power/ K220: 1.450.000

 

Thay màn hình LG V10/ H960/ K330: 1.800.000

Thay màn hình LG V20/ H990N: 1.900.000

Thay màn hình LG V30: 3.450.000

 

Thay màn hình LG K7/ X210DS: 1.350.000

Thay màn hình LG K7 (2017): 1.350.000

Thay màn hình LG K7 (2018): 1.350.000

 

Thay màn hình LG K8 (2017): 1.300.000

Thay màn hình LG K8 (2018): 1.300.000

 

Thay màn hình LG K10/ K410: 1.300.000

Thay màn hình LG K10 (2017): 1.400.000

Thay màn hình LG K10 (2018): 1.400.000

 

Thay màn hình LG MAGNA: 1.200.000

Thay màn hình LG Nexus 4: 1.200.000

Thay màn hình LG Nexus 5: 1.200.000

Thay màn hình LG Nexus 6: 3.700.000

Thay màn hình LG Nexus 6P: 3.700.000

 

Thay màn hình LG G4: 1.450.000

Thay màn hình LG G4 Stylus (Stylo T-Mobile): 1.800.000

Thay màn hình LG G4 Stylus 2: 1.700.000

Thay màn hình LG G5/H840: 1.500.000

Thay màn hình LG G6/H873: 2.100.000

                                 

Thay màn hình LG D295: 1.300.000

Thay màn hình LG G Pro Lite: 1.700.000

Thay màn hình LG G Pro 2: 1.300.000

Thay màn hình LG Google Nexus 4/ E960: 1.300.000

Thay màn hình LG E970: 1.200.000

Thay màn hình LG F180/E975: 1.200.000

Thay màn hình LG F120 (LTE Tag): 1.000.000

Thay màn hình LG F160(LTE 2): 900.000

 

Thay màn hình LG F200/VU 2: 1.200.000

Thay màn hình LG F220/GK: 1.450.000

Thay màn hình LG F240/G Pro: CALL

Thay màn hình LG F260/F7: 1.400.000

Thay màn hình LG F310/GX: 1.300.000

Thay màn hình LG F350/G Pro 2: 1.500.000

Thay màn hình LG G2/ F320 Hàn Quốc: 1.200.000

Thay màn hình LG G2/ D802: 1.200.000

Thay màn hình LG G2 ISAI: 1.400.000

 

Thay màn hình LG G3 ISAI: 1.500.000

Thay màn hình LG G3A: 1.700.000

Thay màn hình LG G3: 1.400.000

Thay màn hình LG G3 stylus/ D690: 1.400.000

 

Thay màn hình LG L70/ D320/D325: 1.050.000

Thay màn hình LG L80/D380: 900.000

Thay màn hình LG L90/D405/D410 ( ko có nút home): 900.000

Thay màn hình LG L90/D415( có nút home): 900.000