Điện thoại Nokia

Thay màn hình nokia, mặt kính,… nhanh chóng nhờ áp dụng các công nghệ ép hút chân không tiên tiến và máy móc hỗ trợ hiện đại.

Giá cả thấp khi linh kiện được nhập sỉ số lượng và đảm bảo chất lượng zin, không có màn hình lô. Giá luôn cập nhật theo thị trường, khách hàng liên hệ hotline 0933.242424 hoặc chat trực tiếp để được hỗ trợ và tư vấn.

thay mặt kính nokia

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính NOKIA C30: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng Nokia 4.2 2019: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 2: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 2.1(2018): 450.000

Thay mặt kính NOKIA 2.3: 450.000

Thay mặt kính NOKIA 2.4: 450.000

Thay mặt kính NOKIA 3: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 3.1(2018): 450.000

Thay mặt kính NOKIA 3.1 Plus: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 3.2: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 3.4 2020: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 5: 450.000

Thay mặt kính NOKIA 5.1: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 5.1 Plus 2018 / X5 2018: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 5.3 2020: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 6 (có home): 500.000

Thay mặt kính NOKIA 6.1 (2018)/TA-1043(không home): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 6.1 plus / X6: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 7: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 7.1/ TA-1085: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 7.1/ TA-1085 : 600.000

Thay mặt kính NOKIA 7 plus: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 7.2: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 8: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 8.1/ X7/ 7.1 plus/ TA-1136: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 8.1 Plus/ TA-1167: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 8.3 5G: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 430: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 435: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 535/ RM-1090: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 520: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 620: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 625: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 720: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 820: 400.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 1320: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 540: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 550: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 640: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 730: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 800: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 900: 400.000

Thay mặt kính NOKIA N9: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 925: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 930: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 640 XL / RM-1067: 500.000

Thay mặt kính  cảm ứng NOKIA 830: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 950: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 950 XL: 900.000

Thay mặt kính NOKIA 1020: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 1520: 550.000

Thay mặt kính cảm ứng NOKIA 1520: 650.000

Thay mặt kính NOKIA X (RM-980): 450.000

Thay mặt kính NOKIA XL (1030): 550.000

Thay mặt kính NOKIA X2/1013: 500.000

thay màn hình nokia

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình NOKIA C1 2019: 900.000

Thay màn hình NOKIA C2 2020: 1.100.000

Thay màn hình NOKIA C3: 1.100.00

Thay màn hình NOKIA C30: 1.100.00

Thay màn hình NOKIA 4.2 2019: 950.000

Thay màn hình NOKIA 2: 750.000

Thay màn hình NOKIA 2.1(2018): 900.000

Thay màn hình NOKIA 2.3: 900.000

Thay màn hình NOKIA 2.4: 900.000

Thay màn hình NOKIA 3: 800.000

Thay màn hình NOKIA 3.1(2018): 850.000

Thay màn hình NOKIA 3.1 Plus: 900.000

Thay màn hình NOKIA 3.2: 1.000.000

Thay màn hình NOKIA 3.4 2020: 1.050.000

Thay màn hình NOKIA 5: 900.000

Thay màn hình NOKIA 5.1: 850.000

Thay màn hình NOKIA 5.1 Plus 2018 / X5 2018: 1.000.000

Thay màn hình NOKIA 5.3 2020: 1.050.000

Thay màn hình NOKIA 6 (có home): 900.000

Thay màn hình NOKIA 6.1 (2018)/TA-1043(không home): 900.000

Thay màn hình NOKIA 6.1 plus / X6: 1.000.000

Thay màn hình NOKIA 7: 850.000

Thay màn hình NOKIA 7.1/ TA-1085: 950.000

Thay màn hình NOKIA 7 plus: 1.150.000

Thay màn hình NOKIA 7.2 : 1.300.000

Thay màn hình NOKIA 8: 850.000

Thay màn hình NOKIA 8.1/ X7/ 7.1 plus/ TA-1136: 1.300.000

Thay màn hình NOKIA 8.1 Plus/ TA-1167: 1.600.000

Thay màn hình NOKIA 8.3 5G: 1.100.000

Thay màn hình NOKIA 430: 600.000

Thay màn hình NOKIA 435: 600.000

Thay màn hình NOKIA 535/ RM-1090: 600.000

Thay màn hình NOKIA 520: 600.000

Thay màn hình NOKIA 620: 600.000

Thay màn hình NOKIA 625: 600.000

Thay màn hình NOKIA 720: 600.000

Thay màn hình NOKIA 820: 600.000

Thay màn hình NOKIA 1320: 600.000

Thay màn hình NOKIA 540: 600.000

Thay màn hình NOKIA 550: 600.000

Thay màn hình NOKIA 640: 600.000

Thay màn hình NOKIA 730: 600.000

Thay màn hình NOKIA 800: 600.000

Thay màn hình NOKIA 900: 600.000

Thay màn hình NOKIA N9: 600.000

Thay màn hình NOKIA 925: 600.000

Thay màn hình NOKIA 930: 600.000

Thay màn hình NOKIA 630: 600.000

Thay màn hình NOKIA 640 XL / RM-1067: 850.000

Thay màn hình NOKIA 830: 800.000

Thay màn hình NOKIA 950: 1.900.000

Thay màn hình NOKIA 950 XL: 2.000.000

Thay màn hình NOKIA 1520: 1.200.000

Thay màn hình nokia X (RM-980): 750.000

Thay màn hình nokia XL (1030): 950.000

Thay màn hình nokia X2/1013: 900.000