Điện thoại Nokia

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính NOKIA 2: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 3: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 5: 550.000

Thay mặt kính NOKIA 6: 550.000

Thay mặt kính NOKIA 7: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 8: 700.000

 

Thay mặt kính NOKIA 430: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 435: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 520: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 535: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 530: 450.000

Thay mặt kính NOKIA 540: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 550: 600.000

 

Thay mặt kính NOKIA 620: 550.000

Thay mặt kính NOKIA 625: 450.000

Thay mặt kính NOKIA 630/635/RM978: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 640: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 640 XL: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 650: 550.000

 

Thay mặt kính NOKIA 720: 550.000

Thay mặt kính NOKIA 730: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 820: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 830: 600.000

 

Thay mặt kính NOKIA 900: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 920: 550.000

Thay mặt kính NOKIA 925: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 928: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 930: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 950: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 950 XL: 900.000

 

Thay mặt kính NOKIA 1020/909: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 1520: 900.000

Thay mặt kính NOKIA 1320: 600.000

 

Thay mặt kính NOKIA X (RM-980): 450.000

Thay mặt kính NOKIA X2/1013: 500.000

Thay mặt kính NOKIA XL (1030): 550.000

Thay mặt kính NOKIA N800/N9: 500.000

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình nokia 2: 900.000

Thay màn hình nokia 3: 1.100.000

Thay màn hình nokia  5: 1.200.000

Thay màn hình nokia 6: 1.200.000

Thay màn hình nokia 7: 1.300.000

Thay màn hình nokia 8: 1.650.000

 

 

Thay màn hình nokia 435: 750.000

Thay màn hình nokia 430: 750.000

 

Thay màn hình nokia 550: 1.150.000

Thay màn hình nokia 540: 1.200.000

Thay màn hình nokia 530: 700.000

Thay màn hình nokia 535: 750.000

Thay màn hình nokia 520: 700.000

 

Thay màn hình nokia 650: 1.900.000

Thay màn hình Microsoft lumia 640 XL: 1.250.000

Thay màn hình Microsoft lumia 640: 1.200.000

Thay màn hình nokia 635: 850.000

Thay màn hình nokia 630: 750.000

Thay màn hình nokia 625: 750.000

Thay màn hình nokia 620: 950.000

 

Thay màn hình nokia 730: 1.400.000

Thay màn hình nokia 720: 900.000

 

Thay màn hình nokia 830: 1.500.000

Thay màn hình nokia 820: 1.300.000

 

Thay màn hình nokia 950XL: 2.900.000

Thay màn hình nokia 950: 2.500.000

Thay màn hình nokia 930: 1.000.000

Thay màn hình nokia 928: 2.100.000

Thay màn hình nokia 925: 1.200.000

Thay màn hình nokia 920: 950.000

Thay màn hình nokia 900: 1.400.000

 

Thay màn hình nokia 1520: 1.800.000

Thay màn hình nokia 1320: 1.100.000

Thay màn hình nokia 1020: 1.300.000

 

Thay màn hình nokia X2: 900.000

Thay màn hình nokia XL (1030): 1.100.000

Thay màn hình nokia X (RM-980): 750.000

Thay màn hình nokia N800/N9: 800.000