Điện thoại Oppo

Thay màn hình oppo, mặt kính,pin,… tại Hoàng Khánh mobile bạn hoàn toàn an tâm. HKM sử dụng linh kiện zin công ty, đảm bảo chất lượng.

Thời gian nhanh chóng nhờ áp dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến và máy móc hiện đại.

Giá cả thấp và luôn cập nhật theo thị trường, khách hàng liên hệ hotline 0933.242424 hoặc chat trực tiếp để được hỗ trợ và tư vấn.

◊ THAY MẶT KÍNH OPPO

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Reno 2F: 700.000

Thay mặt kính Realme C1: 500.000

Thay mặt kính Realme C1/ A1K: 500.000

Thay mặt kính Realme 2/C2: 550.000

Thay mặt kính Realme 2 Pro: 500.000

Thay mặt kính Realme 3/C3: 500.000

Thay mặt kính Realme 3 Pro: 500.000

Thay mặt kính Realme 5: 500.000

Thay mặt kính Realme X: 700.000

Thay mặt kính Realme X Lite: 500.000

Thay mặt kính OPPO Find X: 1.500.000

Thay mặt kính OPPPO Find X ( tai thỏ mới mk cong): 1.600.000 

Thay mặt kính OPPO A3S: 450.000

Thay mặt kính OPPO A5: 500.000

Thay mặt kính OPPO A5S: 500.000

Thay mặt kính OPPO A7(2018): 500.000

Thay mặt kính OPPO R17 Pro: 600.000

Thay mặt kính OPPO R15: 700.000

Thay mặt kính OPPO R15 Plus: 1.000.000

Thay mặt kính OPPO R11: 500.000

Thay mặt kính OPPO R11S: 550.000

Thay mặt kính OPPO R11 plus: 600.000

Thay mặt kính OPPO  F11: 450.000

Thay mặt kính OPPO  F11 Pro: 550.000

Thay mặt kính OPPO  F9: 500.000

Thay mặt kính OPPO  F7/ cph1725: 450.000

Thay mặt kính OPPO A83: 450.000

Thay mặt kính OPPO A71: 500.000

Thay mặt kính OPPO A53: 500.000

Thay mặt kính OPPO A81: 550.000

Thay mặt kính OPPO F5/CPH1723: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO F3 lite: 500.000

Thay mặt kính OPPO F3: 450.000

Thay mặt kính OPPO F3 Plus: 450.000

Thay mặt kính OPPO F1 Plus/ R9/ X9009: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO F1S/ A59/ A1601 (CO T, D): 400.000

Thay mặt kính OPPO F1/ A35: 450.000

 Thay mặt kính cảm ứng OPPO NEO 9S (A39): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO NEO 9 (A37): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO NEO 7 (A33): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO NEO 5 / R1201/ A31W: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO NEO 3 / R831K/ R831: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO N1: 800.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO N1 Mini (N5111): 700.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO N3 (N5206): 800.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO MIRROR 3/ 3001:  450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO MIRROR 5/ A51W:  450.000

Thay mặt kính OPPO R5 (R8106):  550.000

Thay mặt kính OPPO R7 (R7 Lite-5inh/R7K): 600.000

Thay mặt kính OPPO R7S: 500.000

Thay mặt kính OPPO R7 Plus: 600.000

Thay mặt kính OPPO R9 Plus: 650.000

Thay mặt kính OPPO R9s: 500.000

Thay mặt kính OPPO R17 Pro: 600.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO Realme 2:  550.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO Realme 3:  550.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R1K / R8001/R8007/R1S: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R801/R803/R805/R811: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R813 (Piano): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R815 (Find Clover): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R817: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R819 (Find Mirror): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R821 (Find Muse): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R827 (Find 5 Mini): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R829/R1 (BLP567): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R833T: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO JOY 3 (A11W): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R1001 (JOY): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R1011 (JOY Plus): 600.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO R2001 (YOYO): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO U701 (T): 550.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO U7015/U705 (Find Way): call

Thay mặt kính cảm ứng OPPO U707 (Find Way S): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO T29: 550.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO X9076 (Find 7):  call

Thay mặt kính cảm ứng OPPO X9006/X9007/X9077 (Find 7):  500.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO X909 (Find 5):  500.000

Thay mặt kính cảm ứng OPPO X905 (Find 3):  500.000

◊ THAY MÀN HÌNH OPPO

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình OPPO Find X ( tai thỏ mới mk cong): 5.600.000 

Thay màn hình Realme C1: 900.000

Thay màn hình Realme C2/ A1K: 900.000

Thay màn hình Realme 2/C2: 950.000

Thay màn hình Realme 3/C3: 950.000 

Thay màn hình OPPO A3S: 750.000

Thay màn hình OPPO A5: 900.000

Thay màn hình OPPO A5S: 950.000

Thay màn hình OPPO A7(2018): 950.000

Thay màn hình OPPO R15: 2.400.000

Thay màn hình OPPO R15 Plus: 2.700.000

Thay màn hình OPPO R11: 1.650.000

Thay màn hình OPPO R11S: 1.900.000

Thay màn hình OPPO R11 plus: 1.300.000

Thay màn hình OPPO R17: 800.000

Thay màn hình OPPO R17 Pro: 3.800.000

Thay màn hình OPPO  F9: 850.000

Thay màn hình OPPO  F11: 950.000

Thay màn hình OPPO  F11 Pro: 900.000

Thay màn hình OPPO  F7/ cph1725: 1.000.000

Thay màn hình OPPO A83: 800.000

Thay màn hình OPPO A71: 800.000

Thay màn hình OPPO A53: 750.000

Thay màn hình OPPO A81: 1.100.000

Thay màn hình OPPO F5/CPH1723: 850.000

Thay màn hình OPPO F3 lite: 750.000

Thay màn hình OPPO F3: 850.000

Thay màn hình OPPO F3 Plus: 1.150.000

Thay màn hình OPPO F1 Plus/ R9/ X9009: 1.500.000

Thay màn hình OPPO F1S/ A59/ A1601 (CO T, D): 750.000

Thay màn hình OPPO F1/ A35: 650.000

Thay màn hình OPPO NEO 9S (A39): 650.000

Thay màn hình OPPO NEO 9 (A37): 600.000

Thay màn hình OPPO NEO 7 (A33): 600.000

Thay màn hình OPPO NEO 5 / R1201/ A31W: 800.000

Thay màn hình OPPO NEO 3 / R831K/ R831: 750.000

Thay màn hình OPPO N1: 1.500.000

Thay màn hình OPPO N1 Mini (N5111): 1.100.000

Thay màn hình OPPO N3 (N5206): 1.200.000

Thay màn hình OPPO MIRROR 3/ 3001:  700.000

Thay màn hình OPPO MIRROR 5/ A51W:  650.000

Thay màn hình OPPO R5 (R8106):  1.600.000

Thay màn hình OPPO R7 (R7 Lite-5inh/R7K): 1.850.000

Thay màn hình OPPO R7S: 1.250.000

Thay màn hình OPPO R7 Plus: 1.500.000

Thay màn hình OPPO R9 Plus: 1.550.000

Thay màn hình OPPO R9s: 1.400.000

Thay màn hình OPPO R17 Pro: 3.200.000

Thay màn hình OPPO R1K / R8001/R8007/R1S: 800.000

Thay màn hình OPPO R801/R803/R805/R811: 900.000

Thay màn hình OPPO R813 (Piano): 900.000

Thay màn hình OPPO R815 (Find Clover): 800.000

Thay màn hình OPPO R817: 800.000

Thay màn hình OPPO R819 (Find Mirror): 700.000

Thay màn hình OPPO R821 (Find Muse): 600.000

Thay màn hình OPPO R827 (Find 5 Mini): 700.000

Thay màn hình OPPO R829/R1 (BLP567): 750.000

Thay màn hình OPPO R833T: 850.000

Thay màn hình OPPO JOY 3 (A11): 600.000

Thay màn hình OPPO R1001 (JOY): 600.000

Thay màn hình OPPO R1011 (JOY Plus): 1.000.000

Thay màn hình OPPO R2001 (YOYO): 700.000

Thay màn hình OPPO U701: 850.000

Thay màn hình OPPO U7015/U705 (Find Way): 800.000

Thay màn hình OPPO U707 (Find Way S): 900.000

Thay màn hình OPPO T29: 1.000.000

Thay màn hình OPPO X9076 (Find 7):  950.000

Thay màn hình OPPO X9006/X9007/X9077 (Find 7):  900.000

Thay màn hình OPPO X909 (Find 5):  800.000

Thay màn hình OPPO X905 (Find 3):  900.000