thay mặt kính - thay màn hình Sony

Điện thoại Sony

Thay mặt kính Sony tại Hoàng Khánh mobile được thực hiện nhanh chóng với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và hệ thống công cụ, máy móc tân tiến.

Giá thành của thay mặt kính và thay màn hình Sony đã bao công tháo ráp và bảo hành. Giá vẫn thấp so với thị trường khi cửa hàng nhập linh kiện ép kính số lượng lớn.

◊ THAY MẶT KÍNH SONY

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Sony L1 Dual/G3312: 500.000

Thay mặt kính Sony L1: 600.000

Thay mặt kính Sony L2: 600.000

Thay mặt kính Sony XZ: 500.000

Thay mặt kính Sony XZ premium: 700.000

Thay mặt kính Sony XZ1: 500.000

Thay mặt kính Sony XZs: 550.000

Thay mặt kính Sony XZ2: 500.000

Thay mặt kính Sony XZ3: 800.000

Thay mặt kính Sony X: 500.000

Thay mặt kính Sony X Compact (X mini): 550.000

Thay mặt kính Sony XA: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Sony XA: 650.000

Thay mặt kính Sony XA Ultra: 600.000

Thay mặt kính cảm ứng Sony XA Ultra: 750.000

Thay mặt kính Sony XA1: 500.000

Thay mặt kính Sony XA1 Ultra: 500.000

Thay mặt kính Sony XA1 Plus: 500.000

Thay mặt kính Sony XA2: 500.000

Thay mặt kính Sony XA2 Plus: 550.000

Thay mặt kính Sony XA2 Ultra: 500.000

Thay mặt kính Sony C/C2305: 450.000

Thay mặt kính Sony C3: 500.000

Thay mặt kính Sony C4 (C4 Ultra): 400.000

Thay mặt kính Sony C5 Ultra (C5 Ultra Dual): 750.000

Thay mặt kính Sony E: 500.000

Thay mặt kính Sony E3: 500.000

Thay mặt kính Sony E4 (E4 Dual): 600.000

Thay mặt kính Sony E5 Ultra: 650.000

Thay mặt kính Sony M: 500.000

Thay mặt kính Sony M2: 500.000

Thay mặt kính Sony M2 Aqua: 550.000

Thay mặt kính Sony M4 (M4 Aqua/M4 Dual): 500.000

Thay mặt kính Sony M5 (M5 Dual): 550.000

Thay mặt kính cảm ứng Sony M5 (M5 Dual): 750.000

Thay mặt kính Sony Z: 500.000

Thay mặt kính Sony ZR: 600.000

Thay mặt kính Sony Z1: 500.000

Thay mặt kính Sony Z1 Mini (Docomo/Z1 Compact): 500.000

Thay mặt kính Sony Z1S T-Mobile: 650.000

Thay mặt kính Sony Z2: 500.000

Thay mặt kính Sony Z2A/ZL2: 650.000

Thay mặt kính Sony Z3V/Z2V/Z3 Verizon: 500.000

Thay mặt kính Sony Z3 (Z3 AU)(Đen) : 500.000

Thay mặt kính Sony Z3 Mini (Z3 Compact): 450.000

Thay mặt kính Sony Z4 (Z3 Plus): 500.000

Thay mặt kính Sony Z4V (Z4 Verizon): 700.000

Thay mặt kính Sony Z5 Compact (Z5 Mini): 600.000

Thay mặt kính Sony Z5 Dual: 550.000

Thay mặt kính Sony Z5 Premium: call

Thay mặt kính Sony Z Ultra: 500

Thay mặt kính Sony T2 Ultra/ D5306/ D5303: 500.000

Thay mặt kính Sony T3 Ultra/ D5102/ D5103: 550.000

Thay mặt kính Sony SP/ C5302: 550.000

Thay mặt kính Sony P/ LT22i/ LT22: call

Thay mặt kính Sony V/ LT25/ LT25i (Sony AX/Sony Tsubasa): call

Thay mặt kính Sony S / LT26/ LT26i (Sony NX): call

Thay mặt kính Sony Arco S (Sony Arco HD): call

Thay mặt kính Sony SL/ LT26ii: call

Thay mặt kính Sony ION/ LT28i: call

Thay mặt kính Sony Tablet Z/Z1: 1.400.000

Thay mặt kính Sony Tablet  Z2: 1.400.000

Thay mặt kính Sony Tablet  Z3 Compact: 1.500.000

◊ THAY MÀN HÌNH SONY

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Sony L1 Dual/G3312: 800.000

Thay màn hình Sony L1: 1.300.000

Thay màn hình Sony L2: 900.000

Thay màn hình Sony XZ: 1.000.000

Thay màn hình Sony XZ premium: 1.600.000

Thay màn hình Sony XZs: 1.250.000

Thay màn hình Sony XZ1: 1.350.000

Thay màn hình Sony XZ2: 1.550.000

Thay màn hình Sony XZ3: call

Thay màn hình Sony X: 1.050.000

Thay màn hình Sony X Compact (X mini): call

Thay màn hình Sony XA: 950.000

Thay màn hình Sony XA Ultra: 1.250.000

Thay màn hình Sony XA1: 850.000

Thay màn hình Sony XA1 Ultra: 1.200.000

Thay màn hình Sony XA1 Plus: 1.050.000

Thay màn hình Sony XA2: 950.000

Thay màn hình Sony XA2 Plus: 1.400.000

Thay màn hình Sony XA2 Ultra: 1.300.000

Thay màn hình Sony C: 700.000

Thay màn hình Sony C3: 800.000

Thay màn hình Sony C4 (C4 Ultra): 800.000

Thay màn hình Sony C5 Ultra (C5 Ultra Dual): 1.500.000

Thay màn hình Sony E: 900.000

Thay màn hình Sony E3: 800.000

Thay màn hình Sony E4 (E4 Dual): 750.000

Thay màn hình Sony E5 Ultra: 2.500.000

Thay màn hình Sony M: 950.000

Thay màn hình Sony M2: 850.000

Thay màn hình Sony M2 Aqua: 850.000

Thay màn hình Sony M4 (M4 Aqua/M4 Dual): 850.000

Thay màn hình Sony M5 (M5 Dual): 950.000

Thay màn hình Sony Z: 800.000

Thay màn hình Sony ZR: 900.000

Thay màn hình Sony Z1: 850.000

Thay màn hình Sony Z1 Mini (Docomo/Z1 Compact): 1.000.000

Thay màn hình Sony Z1S T-Mobile: 1.000.000

Thay màn hình Sony Z2: 1.000.000

Thay màn hình Sony Z2A/ZL2: 1.750.000

Thay màn hình Sony Z3V/Z2V/Z3 Verizon (zin khung trày): 750.000

Thay màn hình Sony Z3 (Z3 AU) zin tháo máy PQ nhẹ: 500.000

Thay màn hình Sony Z3 Mini (Z3 Compact): 700.000

Thay màn hình Sony Z4 (Z3 Plus): 9.00.000

Thay màn hình Sony Z4V (Z4 Verizon): 1.200.000

Thay màn hình Sony Z5 Compact (Z5 Mini): 1.000.000

Thay màn hình Sony Z5 Dual: 900.000

Thay màn hình Sony Z5 Premium: 1.300.000

Thay màn hình Sony Z Ultra: 1.000.000

Thay màn hình Sony T2 Ultra: 850.000

Thay màn hình Sony T3 Ultra: 1.000.000

Thay màn hình Sony SP: 1.300.000

Thay màn hình Sony P: 1.050.000

Thay màn hình Sony V (Sony AX/Sony Tsubasa): 1.100.000

Thay màn hình Sony S (Sony NX): 1.050.000

Thay màn hình Sony Arco S (Sony Arco HD): 850.000

Thay màn hình Sony SL: 1.600.000

Thay màn hình Sony ION: 1.050.000

Thay màn hình Tablet Sony  Z/Z1: 2.100.000

Thay màn hình Tablet Sony Z2: 1.400.000

Thay màn hình Tablet Sony Z3 Compact: 1.500.000

Chính sách bảo hành đảm bảo quyền lợi cho khách hàng:

  • Khi thay mặt kính Sony

+ Bảo hành vĩnh viễn long, bụi, bọt, tróc sơn,…

+ Bảo hành 7 ngày cảm ứng

  • Khi thay màn hình Sony

+ Bảo hành vĩnh viễn long, bụi, bọt, tróc sơn,…

+ Bảo hành 7-30 ngày màn hình tùy model