Điện thoại Sony

thay mặt kính

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Sony L1 Dual/G3312: 550.000

Thay mặt kính Sony L1: 700.000

Thay mặt kính Sony L2: 750.000

 

Thay mặt kính Sony XZ: 650.000

Thay mặt kính Sony XZ premium: 700.000

Thay mặt kính Sony XZ1: 600.000

Thay mặt kính Sony XZs: 600.000

 

Thay mặt kính Sony X: 550.000

Thay mặt kính Sony X Compact (X mini): 600.000

Thay mặt kính Sony XA: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng Sony XA: 650.000

Thay mặt kính Sony XA Ultra: 600.000

Thay mặt kính cảm ứng Sony XA Ultra: 750.000

Thay mặt kính Sony XA1: 600.000

Thay mặt kính Sony XA1 Ultra: 700.000

Thay màn hình Sony XA1 Plus: 700.000

Thay mặt kính Sony XA2: 600.000

Thay mặt kính Sony XA2 Ultra: 750.000

 

Thay mặt kính Sony C/C2305: 500.000

Thay mặt kính Sony C3: 500.000

Thay mặt kính Sony C4 (C4 Ultra): 500.000

Thay mặt kính Sony C5 Ultra (C5 Ultra Dual): 750.000

 

Thay mặt kính Sony E: 500.000

Thay mặt kính Sony E3: 500.000

Thay mặt kính Sony E4 (E4 Dual): 600.000

Thay mặt kính Sony E5 Ultra: 650.000

 

Thay mặt kính Sony M: 500.000

Thay mặt kính Sony M2: 500.000

Thay mặt kính Sony M2 Aqua: 550.000

Thay mặt kính Sony M4 (M4 Aqua/M4 Dual): 600.000

Thay mặt kính Sony M5 (M5 Dual): 550.000

Thay mặt kính cảm ứng Sony M5 (M5 Dual): 750.000

 

Thay mặt kính Sony Z: 500.000

Thay mặt kính Sony ZR: 600.000

Thay mặt kính Sony Z1: 500.000

Thay mặt kính Sony Z1 Mini (Docomo/Z1 Compact): 500.000

Thay mặt kính Sony Z1S T-Mobile: 650.000

Thay mặt kính Sony Z2: 600.000

Thay mặt kính Sony Z2A/ZL2: 650.000

Thay mặt kính Sony Z3V/Z2V/Z3 Verizon: 650.000

Thay mặt kính Sony Z3 (Z3 AU): 550.000

Thay mặt kính Sony Z3 Mini (Z3 Compact): 500.000

Thay mặt kính Sony Z4 (Z3 Plus): 650.000

Thay mặt kính Sony Z4V (Z4 Verizon): 700.000

Thay mặt kính Sony Z5 Compact (Z5 Mini): 600.000

Thay mặt kính Sony Z5 Dual: 550.000

Thay mặt kính Sony Z5 Premium: call

Thay mặt kính Sony Z Ultra/XL39: 700.000

 

Thay mặt kính Sony T2 Ultra/ D5306/ D5303: 500.000

Thay mặt kính Sony T3 Ultra/ D5102/ D5103: 550.000

Thay mặt kính Sony SP/ C5302: 550.000

Thay mặt kính Sony P/ LT22i/ LT22: call

Thay mặt kính Sony V/ LT25/ LT25i (Sony AX/Sony Tsubasa): call

Thay mặt kính Sony S / LT26/ LT26i (Sony NX): call

Thay mặt kính Sony Arco S (Sony Arco HD): call

Thay mặt kính Sony SL/ LT26ii: call

Thay mặt kính Sony ION/ LT28i: call

Thay mặt kính Sony Tablet Z/Z1: 1.400.000

Thay mặt kính Sony Tablet  Z2: 1.400.000

Thay mặt kính Sony Tablet  Z3 Compact: 1.500.000

thay màn hình

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Sony L1 Dual/G3312: 1.500.000

Thay màn hình Sony L1: 1.500.000

Thay màn hình Sony L2: call

 

Thay màn hình Sony XZ: 1.750.000

Thay màn hình Sony XZ premium: 1.900.000

Thay màn hình Sony XZ1: 1.700.000

Thay màn hình Sony XZs: 1.800.000

 

Thay màn hình Sony X: 1.400.000

Thay màn hình Sony X Compact (X mini): call

Thay màn hình Sony XA: 1.300.000

Thay màn hình Sony XA Ultra: 1.650.000

Thay màn hình Sony XA1: 1.400.000

Thay màn hình Sony XA1 Ultra: 1.900.000

Thay màn hình Sony XA1 Plus: 2.000.000

Thay mặt kính Sony XA2: 1.600.000

Thay mặt kính Sony XA2 Ultra: 1.900.000

 

Thay màn hình Sony C: 900.000

Thay màn hình Sony C3: 1.200.000

Thay màn hình Sony C4 (C4 Ultra): 950.000

Thay màn hình Sony C5 Ultra (C5 Ultra Dual): 1.500.000

 

Thay màn hình Sony E: 1.000.000

Thay màn hình Sony E3: 1.200.000

Thay màn hình Sony E4 (E4 Dual): 1.200.000

Thay màn hình Sony E5 Ultra: 2.500.000

 

Thay màn hình Sony M: 950.000

Thay màn hình Sony M2: 1.000.000

Thay màn hình Sony M2 Aqua: 1.000.000

Thay màn hình Sony M4 (M4 Aqua/M4 Dual): 1.200.000

Thay màn hình Sony M5 (M5 Dual): 1.300.000

 

Thay màn hình Sony Z: 1.000.000

Thay màn hình Sony ZR: 1.200.000

Thay màn hình Sony Z1: 1.050.000

Thay màn hình Sony Z1 Mini (Docomo/Z1 Compact): 1.200.000

Thay màn hình Sony Z1S T-Mobile: 1.300.000

Thay màn hình Sony Z2: 1.250.000

Thay màn hình Sony Z2A/ZL2: 1.750.000

Thay màn hình Sony Z3V/Z2V/Z3 Verizon: 1.300.000

Thay màn hình Sony Z3 (Z3 AU): 1.150.000

Thay màn hình Sony Z3 Mini (Z3 Compact): 1.100.000

Thay màn hình Sony Z4 (Z3 Plus): 1.350.000

Thay màn hình Sony Z4V (Z4 Verizon): 1.750.000

Thay màn hình Sony Z5 Compact (Z5 Mini): 1.300.000

Thay màn hình Sony Z5 Dual: 900.000

Thay màn hình Sony Z5 Premium: 1.600.000

Thay màn hình Sony Z Ultra: 1.550.000

 

Thay màn hình Sony T2 Ultra: 1.200.000

Thay màn hình Sony T3 Ultra: 1.400.000

Thay màn hình Sony SP: 1.300.000

Thay màn hình Sony P: 1.050.000

Thay màn hình Sony V (Sony AX/Sony Tsubasa): 1.100.000

Thay màn hình Sony S (Sony NX): 1.050.000

Thay màn hình Sony Arco S (Sony Arco HD): 850.000

Thay màn hình Sony SL: 1.600.000

Thay màn hình Sony ION: 1.050.000

Thay màn hình Sony Tablet Z/Z1: 2.100.000

Thay màn hình Tablet Sony Z2: 1.400.000

Thay màn hình Tablet Sony Z3 Compact: 1.500.000