Điện thoại Vivo

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V1: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V1 Max: 550.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V3: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V3 Max: 550.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V5: 500.000

Thay mặt kính  VIVO V5 Plus: 700.000

Thay mặt kính  VIVO V5S/ 1713: 550.000

Thay mặt kính  VIVO V7/ 1718: 600.000

Thay mặt kính  VIVO V7 Plus: 700.000

Thay mặt kính  VIVO V85: 750.000

Thay mặt kính  VIVO V9: 750.000

 

Thay mặt kính VIVO Y71: 650.000

Thay mặt kính VIVO Y81: call

Thay mặt kính VIVO Y85: call

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y55/1610: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y53/1610: 550.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y35: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y51: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y20: 550.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y33: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y13: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y23: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y11: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y31: 500.000

 

Thay mặt kính VIVO Y6 Pro: 600.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO X7: 700.000

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình VIVO V1: 950.000

Thay màn hình VIVO V1 Max: 1.000.000

Thay màn hình VIVO V3: 950.000

Thay màn hình VIVO V3 Max: 950.000

Thay màn hình VIVO V5: 1.000.000

Thay màn hình VIVO V5 Plus: call

Thay màn hình  VIVO V5S/ 1713: 1.000.000

Thay màn hình  VIVO V7/ 1718: call

Thay màn hình  VIVO V7 Plus: 1.200.000

Thay màn hình  VIVO V85: call

Thay màn hình  VIVO V9: call

 

Thay màn hình VIVO Y71: 1.500.000

Thay màn hình VIVO Y81: call

Thay màn hình VIVO Y85: call

Thay màn hình  VIVO Y55: 900.000

Thay màn hình  VIVO Y53: 900.000

Thay màn hình  VIVO Y35: call

Thay màn hình  VIVO Y51: 900.000

Thay màn hình  VIVO Y20 : call

Thay màn hình  VIVO Y33 : call

Thay màn hình VIVOY13 : call

Thay màn hình  VIVO Y23: call

Thay màn hình  VIVO Y11: call

Thay màn hình  VIVO Y31: 950.000

Thay màn hình VIVO Y6 Pro: 950.000

Thay màn hình  VIVO X7: call