Điện thoại Vivo

Thay mặt kính ViVo, màn hình, linh kiện tại Hoàng Khánh mobile khách hàng nhận được giá ưu đãi nhất. HKM nhập linh kiện điện thoại , ép kính sỉ số lượng lớn nên giá sẽ rẻ nhất cho khách hàng, chất lượng đảm bảo.

Giá cả luôn cập nhật mới với thị trường ở các thời điểm khác nhau, khách hàng liên hệ hotline: 0933.242424 để được tư vấn giá tại thời điểm hiện tại, hoặc chat trực tiếp để được hỗ trợ.

thay mặt kính vivo

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính  VIVO X7 : 550.000

Thay mặt kính  VIVO X9 : 600.000

Thay mặt kính  VIVO S1/ V1907/Y7S : 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V1: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V1 Max: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V3: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V3 Max: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V5/1601: 450.000

Thay mặt kính  VIVO V5S/ 1713: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V5 Lite : 450.000

Thay mặt kính  VIVO V5 Plus/1611: 500.000

Thay mặt kính  VIVO V7/ 1718: 450.000

Thay mặt kính  VIVO V7 Plus: 450.000

Thay mặt kính  VIVO V8: 500.000

Thay mặt kính  VIVO V9: 450.000

Thay mặt kính  VIVO V10: 450.000

Thay mặt kính  VIVO V11: 450.000

Thay mặt kính  VIVO V11i: 450.000

Thay mặt kính  VIVO V11 Pro: 450.000

Thay mặt kính  VIVO V15: 450.000

Thay mặt kính  VIVO V20 / 20SE: 900.000

Thay mặt kính  VIVO Y1S: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y12: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y12S: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y15 / Y17 / Y3 / Y11 / U3X / U10 : 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y16: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y19 / Y5S: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y20 2020: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y20a 2020: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y20S 2020: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y20i 2020: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y21/ Y21S: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y51 2020: 450.000

Thay mặt kính  VIVO Y50 2020: call

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y13: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y11: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y20: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y23: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y33: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y31: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y35: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y51 2015: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y53/1610: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y55/1610: 450.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y55S/1603: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y69: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y710: 550.000

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y66: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y91/1814 / Y93 / Y95 / U1: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y91C: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y97: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y6 Pro: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y71: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y81: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y85: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y83: 450.000

Thay mặt kính VIVO Y33S: 450.000

thay màn hình vivo

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình VIVO U10/ 1916: 1.100.000

Thay màn hình VIVO Z3i: 1.100.000

Thay màn hình  VIVO X7: 1.000.000

Thay màn hình  VIVO X9: 1.200.000

Thay màn hình VIVO X20 : 1.000.000

Thay màn hình VIVO X20 plus : 1.550.000

Thay màn hình VIVO S1/ V1907/Y7S Amoled : 2.000.000

Thay màn hình VIVO S1/ V1907/Y7S Phản quang : 1.300.000

Thay màn hình VIVO V1: 750.000

Thay màn hình VIVO V1 Max: 1.100.000

Thay màn hình VIVO V3: 900.000

Thay màn hình VIVO V3 Max: 800.000

Thay màn hình VIVO V5: 900.000

Thay màn hình  VIVO V5S/ 1713: 950.000

Thay màn hình VIVO V5 Lite: 850.000

Thay màn hình VIVO V5 Plus: 1.000.000

Thay màn hình  VIVO V7/ 1718: 950.000

Thay màn hình  VIVO V7 Plus: 1.000.000

Thay màn hình VIVO V8: 1.200.000

Thay màn hình  VIVO V9: 1.000.000

Thay màn hình  VIVO V10: 1.150.000

Thay màn hình  VIVO V11: 950.000

Thay màn hình  VIVO V11i: 950.000

Thay màn hình  VIVO V11 Pro (linh kiện): 1.200.000

Thay màn hình  VIVO V11 Pro (zin): 1.800.000

Thay màn hình  VIVO V15: 1.050.000

Thay màn hình  VIVO V15 Pro ( amoled ): 2.300.000

Thay màn hình  VIVO V15 Pro ( Linh Kiện ): 1.200.000

Thay màn hình  VIVO V20 / 20SE (amoled): 2.900.000

Thay màn hình  VIVO V20 / 20SE (TFT): 1.200.000

Thay màn hình  VIVO Y21/ Y21S: 900.000

Thay màn hình  VIVO Y1S: 900.000

Thay màn hình  VIVO Y12: 1.100.000

Thay màn hình  VIVO Y12S: 1.100.000

Thay màn hình  VIVO Y15 / Y17 / Y3 / Y11 / U3X / U10: 1.100.000

Thay màn hình  VIVO Y16: 900.000

Thay màn hình  VIVO Y19/ Y5S: 1.100.000

Thay màn hình  VIVO Y20 2020: 1.150.000

Thay màn hình  VIVO Y20i: 1.000.000

Thay màn hình  VIVO Y20a: 1.000.000

Thay màn hình  VIVO Y20s: 1.000.000

Thay màn hình  VIVO Y50 2020: 1.150.000

Thay màn hình VIVO Y13 : call

Thay màn hình  VIVO Y20 : 1.150.000

Thay màn hình  VIVO Y23: call

Thay màn hình  VIVO Y33 : call

Thay màn hình  VIVO Y31: 750.000

Thay màn hình  VIVO Y51 2020: 1.100.000

Thay màn hình  VIVO Y35: call

Thay màn hình  VIVO Y51 2015: 800.000

Thay màn hình  VIVO Y53: 800.000

Thay màn hình  VIVO Y55/1610: 800.000

Thay màn hình  VIVO Y55S/1603: 900.000

Thay màn hình VIVO Y69: 900.000

Thay màn hình VIVO Y710: call

Thay màn hình  VIVO Y66: 800.000

Thay màn hình  VIVO Y91/1814 / Y93 / Y95 / U1 : 950.000

Thay màn hình  VIVO Y91C : 950.000

Thay màn hình  VIVO Y97: 950.000

Thay màn hình VIVO Y6 Pro: 1.150.000

Thay màn hình VIVO Y71: 850.000

Thay màn hình VIVO Y81 / Y83 : 950.000

Thay màn hình VIVO Y85: 1.000.000

Thay màn hình VIVO Y33S: 1.000.000