Điện thoại Xiaomi

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Xiaomi Mi 2A (M2A): 500.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi 2 (Mi 2S/M2/M2i): 500.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi 3 (Mi 3S/M3i): 500.000

 

Thay mặt kính Xiaomi Mi 4: 500.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi 4i (Mi 4C): 550.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi 4X : 550.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi 4S: 550.000

 

Thay mặt kính Xiaomi Mi 5: 500.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi 5X: 550.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi 5S: 600.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi 5S Plus: 700.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi 6: 700.000

 

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 1/1S: 500.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 2 (2A/2 Pro/2 Prime): 500.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3S: 550.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 3X: 550.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4A: 600.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4 Prime: 600.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 4: 600.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5A: 650.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi 5 Plus: 700.000

 

Thay mặt kính Xiaomi Mi Pad 1: 850.000

Thay mặt kính Xiaomi Mi Pad 2: 900.000

Thay mặt kính Xiaomi Max: 550.000

Thay mặt kính Xiaomi Max 2 : 550.000

Thay mặt kính Xiaomi Mix (6.4inch): 600.000

Thay mặt kính Xiaomi Mix 1: 900.000

Thay mặt kính Xiaomi Mix 2: 1.100.000

 

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note (Mi Note Lite/Mi Pro): 550.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note : 600.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 2: 500.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 3: 500.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 3 Pro: 500.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4: 550.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4X: 550.000

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi Note 4A: 600.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 5A/ Y1 Lite/ MDG6: 700.000

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 5A Prime: 700.000

 

Thay mặt kính Xiaomi Pro: 650.000

Thay mặt kính Xiaomi Note 5 Pro: 750.000

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Xiaomi Mi 2A (M2A): 950.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 2 (Mi 2S/M2/M2i): 950.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 3 (Mi 3S/M3i): 950.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 4: 1.000.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 4i (Mi 4C): 1.000.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 4X: 1.050.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 4S: 1.100.000

 

Thay màn hình Xiaomi Mi 5: 1.100.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 5X: 1.000.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 5S: 1.500.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 5S Plus: 1.200.000

Thay màn hình Xiaomi Mi 6: 1.900.000

 

Thay màn hình Xiaomi Redmi 1/1S: 950.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi 2 (2A/2 Pro/2 Prime): 950.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi 3S: 1050.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi 3X: 1050.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4A: 1.100.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4 Prime: 850.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4: call

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5A: 1.050.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi 5 Plus: 1.200.000

 

Thay màn hình Xiaomi Mi Pad 1: 1.600.000

Thay màn hình Xiaomi Mi Pad 2: 1.800.000

Thay màn hình Xiaomi Mi Max: 1.200.000

Thay màn hình Xiaomi Mi Max 2: 1.200.000

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix (6.4inh): call

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 1: 2.700.000

Thay màn hình Xiaomi Mi Mix 2: 3.200.000

 

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note (Mi Note Lite/Mi Pro): 1.400.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 2: 950.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 3: 950.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 3 Pro: 950.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4: 900.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4X: 900.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 4A: 900.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5A: 1.100.000

Thay màn hình Xiaomi Redmi Note 5A Prime: 1.100.000

 

Thay màn hình Xiaomi Pro: call

Thay màn hình Xiaomi Note 5 Pro: 1.400.000