iPAD

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính cảm ứng ipad 2 (A1395/A1397/A1396): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad 3 (A1416/A1430/A1403): 450.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad 4 (A1458/A1459/A1460): 450.000

 

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 1 (A1432/A1454/A1455): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 2 (A1489/A1491/A1490): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 3 (A1599/A1600): 500.000

 

Thay mặt kính ipad MINI 4 (A1538/A1550): 700.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 4 ( liệt cảm ứng): 800.000

 

Thay mặt kính ipad MINI 5 ( A2133/ A2124/ A2125/ A2126 ): 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 5: 1.100.000

Thay mặt kính ipad MINI 6 2021 ( A2567/ A2568/ 2569 ): 1.000.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 6 2021 : 1.500.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 1 ( A1474/ A1476/ A1475 ) : 550.000

Thay mặt kính ipad Air 2 (A1566/A1567) : 750.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 2 ( liệt cảm ứng) : 950.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 9.7in (2016) (A1673/A1674/A1675): 800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 9.7in (2016) : 950.000

 

Thay mặt kính cảm ứng ipad Gen 5 (2017) (A1822/A1823): 550.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Gen 6 (2018) (A1893/A1954): 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng ipad Gen 7 2019/10.2in ( A2197/ A2200/ A2198 ): 550.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Gen 8 2020 /10.2in ( A2270/ A2428/ A2429/ A2430 ): 550.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Gen 9 2021/10.2in: 550.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 10.5in (2017) đời 1 (A1701/A1709/A1852): 900.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 10.5in (2017) đời 1 (liệt cảm ứng ): 1.100.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 10.5in (2019) đời 2/ Air 3 (A2152/A2153/A2154/A2123): 900.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 10.5in (2019) đời 2/ Air 3 (liệt cảm ứng ): 1.100.000

 

Thay mặt kính ipad pro 10.9 2020 / Air 4 ( A2316, A2324, A2325, A2072 ) : 1.100.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 10.9 2020 / Air 4 ( liệt cảm ứng ) : 1.500.000

 

Thay mặt kính ipad pro 10.9 2022 / Air 5 ( A2589/ A2591 ) : 1.200.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 10.9 2022 / Air 5 ( liệt cảm ứng ) : 1.700.000

 

Thay mặt kính ipad pro 11in  2018/ (A1980, A1934, A1979, A2013) (không home): 1.300.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 11in 2018 (không home): 1.800.000

Thay mặt kính ipad pro 11in 2020 (A2228, A2068, A2230, A2231) (không home): 1.300.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 11in 2020 (không home): 1.800.000

Thay mặt kính ipad pro 11in 2021 M1 (A2301, A2459, A2460) : 1.400.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 11in 2021 M1 (A2301, A2459, A2460) : 2.000.000

Thay mặt kính ipad pro 11in 2022 M2 (A2435, A2761, A2762) : 1.400.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 11in 2022 M2 (A2435, A2761, A2762)  : 2.000.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2015 (đời 1) (A1584,A1652): 1.300.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro 12.9 – 2015 (liệt cảm ứng ): 1.800.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) (A1670,A1671,A1821): 1.800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) ( liệt cảm ứng): 2.200.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2018 (ipad 13in) (đời 3) (A1876/A1895/A1983/A2014): 1.400.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2018 (đời 3) ( liệt cảm ứng): 2.000.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2020 ( A2229/ A2069/ A2232/ A2233)(đời 4): 1.400.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2020 (đời 4): 2.000.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 M1 2021 (A2379, A2461, A2462) (đời 5)/ M2: 1.800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 M1 2021 (A2379, A2461, A2462) (đời 5)/ M2: 2.200.000

thay man hinh

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình ipad 2: 1.000.000

Thay màn hình ipad 3: 1.000.000

Thay màn hình ipad 4: 1.000.000

 

Thay màn hình ipad MINI 1: 1.250.000

Thay màn hình ipad MINI 2: 1.300.000

Thay màn hình ipad MINI 3: 1.300.000

Thay màn hình ipad MINI 4: 2.000.000

Thay màn hình ipad MINI 5: 2.300.000

Thay màn hình ipad MINI 6: 6.400.000

 

Thay màn hình ipad Air 1: 1.700.000

Thay màn hình ipad Air 2 linh kiện : 2.200.000

 

Thay màn hình ipad Pro 9.7in (2016): 2.500.000

Thay màn hình ipad Gen 5 (2017): 1.700.000

Thay màn hình ipad Gen 6 (2018): 1.600.000

 

Thay màn hình ipad Gen 7 2019/10.2in: 1.600.000

Thay màn hình ipad Gen 8 2020/10.2in: 1.600.000

Thay màn hình ipad Gen 9 2021 /10.2in: 1.600.000

 

Thay màn hình ipad Pro 10.5 – 2017 (đời 1) zin new: 2.800.000

Thay màn hình ipad Pro 10.5 – 2017 (đời 1) zin công ty: 3.300.000

Thay màn hình ipad Pro 10.5 – 2019 (đời 2)/ Air 3 zin new: 2.800.000

Thay màn hình ipad Pro 10.5 – 2019 (đời 2)/ Air 3 zin công ty: 3.300.000

 

Thay màn hình ipad pro 10.9 2020 / Air 4 zin new : 3.500.000

Thay màn hình ipad pro 10.9 2020 / Air 4 tháo máy : 4.500.000

Thay màn hình ipad pro 10.9 2022 / Air 5 : 3.500.000

 

Thay màn hình ipad pro 11 / A1980 2018: 3.700.000

Thay màn hình ipad pro 11 / A1980 2020: 3.700.000

Thay màn hình ipad Pro 11 M1 2021 / 2022 M2 zin new: 4.800.000

Thay màn hình ipad Pro 11 M1 2021 / 2022 M2 zin hãng: 5.900.000

 

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2015 (đời 1)  : 4.200.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) : 7.800.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2018 (ipad 13in ) (đời 3) zin new: 4.500.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2018 (ipad 13in ) (đời 3) tháo máy: 5.200.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2020 (đời 4) zin new: 4.500.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2020 (đời 4) tháo máy: 5.200.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 M1 2021 (đời 5)/ M2: 8.200.000

 

>>> Bảng giá thay linh kiện ipad khác (pin, phản quang,camera,…)