iPAD

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính ipad 1: 600.000

Thay mặt kính ipad 2: 500.000

Thay mặt kính ipad 3: 500.000

Thay mặt kính ipad 4: 500.000

Thay mặt kính ipad Air 1: 700.000

Thay mặt kính ipad Air 2: 800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 2 ( liệt cảm ứng) : 1.000.000

Thay mặt kính ipad MINI 1: 600.000

Thay mặt kính ipad MINI 2: 600.000

Thay mặt kính ipad MINI 3: 650.000

Thay mặt kính ipad MINI 4: 700.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 4 ( liệt cảm ứng): 800.000

Thay mặt kính ipad Pro (9.7) Gen5 (2016): 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro (9.7) Gen5 (2016) : 1.100.000

Thay mặt kính ipad Pro (9.7) Gen5 (2017): 700.000

Thay mặt kính ipad Pro (9.7) Gen6 (2018): 850.000

Thay mặt kính ipad Pro 2017 (10.5): 1.100.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 2017 (10.5) (liệt cảm ứng ): 1.600.000

Thay mặt kính ipad Pro (12.9 – 2015): 1.050.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro (12.9 – 2015) (liệt cảm ứng ): 1.800.000

Thay mặt kính ipad Pro (12.9 – 2017): 1.300.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro (12.9 – 2017) (liệt cảm ứng ): 2.700.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro (12.9 – 2018) (đời 3 không home): 5.000.000

Thay mặt kính ipad pro 11 / A1980 (không home): 2.000.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 11 / A1980 (không home): 4.500.000

thay man hinh

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình ipad 1: 1.200.000

Thay màn hình ipad 2: 1.300.000

Thay màn hình ipad 3: 1.300.000

Thay màn hình ipad 4: 1.300.000

Thay màn hình ipad Air 1: 1.700.000

Thay màn hình ipad Air 2: 2.900.000

Thay màn hình ipad MINI 1: 1.300.000

Thay màn hình ipad MINI 2: 1.650.000

Thay màn hình ipad MINI 3: 1.750.000

Thay màn hình ipad MINI 4: 2.400.000

Thay màn hình ipad Pro (9.7) Gen5 (2016): 3.000.000

Thay màn hình ipad Pro (9.7) Gen5 (2017): 1.700.000

Thay màn hình ipad Pro (9.7) Gen6 (2018): 2.100.000

Thay màn hình ipad Pro (10.5 – 2017): 3.900.000

Thay màn hình ipad Pro (12.9 – 2015): 2.900.000

Thay màn hình ipad Pro (12.9 – 2017): 4.900.000

Thay màn hình ipad Pro (12.9 – 2018) (đời 3 không home): 8.900.000

Thay màn hình ipad pro 11 / A1980 (không home): 8.500.000

>>> Bảng giá thay linh kiện ipad khác (pin, phản quang,camera,…)