iPAD

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính cảm ứng ipad 2 (A1395/A1397/A1396): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad 3 (A1416/A1430/A1403): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad 4 (A1458/A1459/A1460): 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 1 (A1474/A1476/A1475) : 550.000

 

Thay mặt kính ipad Air 2 (A1566/A1567) : 800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 2 ( liệt cảm ứng) : 1.000.000

 

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 1 (A1432/A1454/A1455): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 2 (A1489/A1491/A1490): 500.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 3 (A1599/A1600): 500.000

 

Thay mặt kính ipad MINI 4 (A1538/A1550): 700.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 4 ( liệt cảm ứng): 800.000

 

Thay mặt kính ipad MINI 5 (A2133/A2124/A2125/A2126): 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad MINI 5: 1.400.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 9.7in (2016) (A1673/A1674/A1675): 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 9.7in (2016) : 1.100.000

 

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 9.7in Gen5 (2018) (A1822/A1823): 700.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 9.7in Gen6 (2018) (A1893/A1954): 550.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 10.2in Gen7: 1.100.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 10.5in (2017) đời 1 (A1701/A1709/A1852): 1.000.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 10.5in (2017) đời 1 (liệt cảm ứng ): 1.400.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 10.5in (2019) đời 2/ Air 3 (A2152/A2153/A2154/A2123): 1.000.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 10.5in (2019) đời 2/ Air 3 (liệt cảm ứng ): 1.400.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2015 (đời 1) (A1584/A1652): 1.300.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro 12.9 – 2015 (liệt cảm ứng ): 1.800.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) (A1670/A1671/A1821): 1.800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2017 (đời 2) ( liệt cảm ứng): 3.900.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2018 (ipad 13in) (đời 3 không home) (A1876/A1895/A1983/A2014): 1.800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2018 (đời 3 không home) ( liệt cảm ứng): 3.900.000

 

Thay mặt kính ipad Pro 12.9 – 2020 (đời 43 không home): 1.800.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro 12.9 – 2020 (đời 4 không home): 3.900.000

 

Thay mặt kính ipad pro 11in  2018/ (A1980/A1934/A1979/A2013) (không home): 1.600.000

Thay mặt kính ipad pro 11in 2020 (không home): 1.600.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 11in 2018 (không home): 3.900.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad pro 11in 2020 (không home): 3.900.000

thay man hinh

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình ipad 2: 1.150.000

Thay màn hình ipad 3: 1.150.000

Thay màn hình ipad 4: 1.150.000

 

Thay màn hình ipad Air 1: 1.500.000

Thay màn hình ipad Air 2 zin EK: 2.800.000

Thay màn hình ipad Air 2 zin new  : 2.800.000

 

Thay màn hình ipad MINI 1: 1.250.000

Thay màn hình ipad MINI 2: 1.300.000

Thay màn hình ipad MINI 3: 1.300.000

Thay màn hình ipad MINI 4: 2.200.000

Thay màn hình ipad MINI 5: 2.800.000

 

Thay màn hình ipad Pro 9.7in (2016): 3.000.000

Thay màn hình ipad Pro 9.7in Gen5 (2018): 1.600.000

Thay màn hình ipad Pro 9.7in Gen6 (2018): 2.100.000

 

Thay màn hình ipad Pro 10.2in Gen7 : 4.200.000

Thay màn hình ipad Pro 10.5 – 2017 (đời 1): 3.300.000

Thay màn hình ipad Pro 10.5 – 2019 (đời 2)/ Air 3: 3.300.000

 

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2015 ( đời 1 ) Trắng : 4.600.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2015 ( đời 1 ) Đen : 4.600.000

 

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2017 ( đời 2 ) : 7.500.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2018 ( ipad 13in ) ( đời 3 không home ): 6.500.000

Thay màn hình ipad Pro 12.9 – 2020 ( đời 4-ko home): 6.500.000

 

Thay màn hình ipad pro 11 / A1980 (không home) 2018: 6.800.000

Thay màn hình ipad pro 11 / A1980 (không home) 2020: 6.800.000

 

>>> Bảng giá thay linh kiện ipad khác (pin, phản quang,camera,…)