iPAD

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính ipad 1: 600.000

Thay mặt kính ipad 2: 500.000

Thay mặt kính ipad 3: 500.000

Thay mặt kính ipad 4: 500.000

 

Thay mặt kính ipad Air 1: 700.000

Thay mặt kính ipad Air 2: 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 2 ( liệt cảm ứng) : 1.050.000

 

Thay mặt kính ipad MINI 1: 600.000

Thay mặt kính ipad MINI 2: 600.000

Thay mặt kính ipad MINI 3: 650. 000

Thay mặt kính ipad MINI 4: 700.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad MINI 4 ( liệt cảm ứng): 900.000

 

Thay mặt kính ipad Pro (9.7)/Gen5: 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro (9.7) (liệt cảm ứng )/Gen5: 1.100.000

Thay mặt kính ipad Pro (9.7) Gen6: 850.000

Thay mặt kính ipad Pro (10.5): 1.100.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Pro (10.5) (liệt cảm ứng ): 1.600.000

Thay mặt kính ipad Pro (12.9 – 2015): 1.350.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro (12.9 – 2015) (liệt cảm ứng ): 1.900.000

Thay mặt kính ipad Pro (12.9 – 2017): 1.600.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro (12.9 – 2017)(liệt cảm ứng ): 2.700.000

 

 

thay man hinh

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình ipad 1: 1.200.000

Thay màn hình ipad 2: 1.300.000

Thay màn hình ipad 3: 1.300.000

Thay màn hình ipad 4: 1.300.000

 

Thay màn hình ipad Air 1: 1.700.000

Thay màn hình ipad Air 2: 3.800.000

 

Thay màn hình ipad MINI 1: 1.300.000

Thay màn hình ipad MINI 2: 1.650.000

Thay màn hình ipad MINI 3: 1.750.000

Thay màn hình ipad MINI 4: 2.400.000

 

Thay màn hình ipad Pro (9.7)/Gen5: 3.100.000

Thay màn hình ipad Pro (9.7) Gen6: 2.200.000

Thay màn hình ipad Pro (10.5): 4.350.000

Thay mặt kính ipad Pro (12.9 – 2015): 3.200.000

Thay mặt kính ipad Pro (12.9 – 2017): 4.900.000