Samsung Tab

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Tab A8 10.5 in / X200 / X205: 900.000

Thay mặt kính Tab S3 9.7 / T820 / T825: 1.300.000

Thay mặt kính Tab S4 10.5 / T830 / T835: 1.800.000

Thay mặt kính Tab S5e 2019 / T720 / T725: 1.300.000

Thay mặt kính Tab S6 10.5inch / T860 / T865: 1.500.000

Thay mặt kính Tab S6 lite 10.4 inch / P610/ P615: 1.000.000

Thay mặt kính Tab S7+ 12.4inch / T970 / T975/ T976: 1.800.000

Thay mặt kính Tab S7 FE / T730 / T733 / T736: 1.300.000

Thay mặt kính Samsung Tab E (9.6 in) T561: 600.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A 8.0 With S pen 2019 / P200 / P205: 800.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A (10.1 inch) (2019) T510: 1.050.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A (10.5 inch) (2018) T590/ T595: 1.050.000

Thay mặt kính Samsung Tab A8 2019 (8inch) / T295: 600.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A8 2019 (8inch) / T295: 900.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab  T385: 750.000

Thay mặt kính  Samsung Tab A7 (10.4 inch) (2020)/T500/ T505: 800.000

Thay mặt kính  Samsung Tab A7 Lite T225/ T220: 800.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A6 (7 inch) (2016)/ T285: 500.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A (10.1 inch )(2016)/ T585: 800.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung Tab A (10.1 inch )(2016)/ P585: 750.000

Thay mặt kính Samsung Tab A (8 inch)/ P355: 800.000

Thay mặt kính  Samsung Tab A  (8 inch)/ T355: 800.000

Thay mặt kính  Samsung Tab A  (9.7 inch) / P555: 800.000

Thay mặt kính  Samsung Tab E (8in) T377/ T375: 700.000

Thay mặt kính  Samsung Tab E (9.6 in) / T561: 600.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 1 / P7500/ P7510: 600.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 1 / P7300/ P7310: 650.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P1000/ I987/ SC-01C/ i800/ T849/ M180s/ P100: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P3100/ P310/ P3110/ P3113: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P5100/ P5110/ P5115: 650.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P6200/ P6201/ P6211/SC-01E: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / P5200/N8000: 600.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T111 / T110: 500.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T116: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T210 / T211: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T310 / T311: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / P600 / P601: 950.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T231 / T230: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T331: 650.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T321 / T320/T325/pro 8.4: 700.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T350  / T351: 700.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / N5100( note 8): 700.000

Thay mặt kính  Samsung Tab S / T800 / T805: 1.000.000

Thay mặt kính  Samsung Tab S / T705: 900.000

Thay mặt kính  Samsung Tab S2 / T715: 900.000

Thay mặt kính  Samsung Tab S2 / T815: 1.000.000

Thay mặt kính Samsung Tab Pro 12.9 / T900/T905: 1.500.000

Thay mặt kính  Samsung Tab Note  Pro 12.2 / P900/P901/P905: 1.500.000

Thay mặt kính  Samsung Tab  P600/P601/P605/P608 (10in)/note 10.1 2014: 950.000

 ( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Tab A8 10.5 in / X200 / X205: 2.700.000

Thay màn hình Tab S3 9.7 / T820 / T825: 4.600.000

Thay màn hình Tab S4 10.5 / T830 / T835: 5.100.000

Thay màn hình Tab S5e 2019 / T720 / T725: 3.900.000

Thay màn hình Tab S6 10.5inch / T860 / T865: 4.800.000

Thay màn hình Tab S6 lite 10.4 inch / P610/ P615: 1.950.000

Thay màn hình Tab S7+ 12.4inch / T970 / T975/ T976: 6.150.000

Thay màn hình Tab S7 FE / T730 / T733 / T736: 3.800.000

Thay màn hình Samsung Tab S7 (11in) T870/ T875/ T876: 2.150.000

Thay màn hình Samsung Samsung Tab E (9.6 in) T561: 1.850.000

Thay màn hình Samsung Tab A 8.0 With S pen 2019 / P200 / P205: 1.400.000

Thay màn hình Samsung Tab A (10.1 inch) (2019) T510: 1.900.000

Thay màn hình Samsung Tab A (10.5 inch) (2018) T590/ T595: 1.750.000

Thay màn hình Samsung Tab A8 2019 (8inch) / T295: 1.300.000

Thay màn hình Samsung Tab A7 (10.4 inch) (2020)/T500/ T505: 2.100.000

Thay màn hình  Samsung Tab A7 Lite T225/ T220: 1.850.000

Thay màn hình Samsung Tab A  T385: 1.600.000

Thay màn hình Samsung Tab A6 7inch (2016)/ T285: 1.050.000

Thay màn hình Samsung Tab A  10.1inch (2016)/ T585: 1.900.000

Thay màn hình  Samsung Tab A / P355: 1.700.000

Thay màn hình  Samsung Tab A / T355: 1.700.000

Thay màn hình  Samsung Tab A / P555: 2.050.000

Thay màn hình Samsung Tab A (10.1 inch )(2016)/ P585 (có cảm ứng bút): 2.100.000

Thay màn hình  Samsung Tab E (8in) T377/ T375: 1.250.000

Thay màn hình  Samsung Tab E (9.6 in)/ T561: 1.300.000

Thay  màn hình Samsung Tab 1 / P7500/51: 1.600.000

Thay màn hình  Samsung Tab 1 / P7300/31: 1.600.000

Thay màn hình  Samsung Tab 2 / P1000: 850.000

Thay màn hình  Samsung Tab 2 / P3100: 850.000

Thay màn hình  Samsung Tab 2 / P5100: 1.600.000

Thay màn hình Samsung Tab 2 / P6200: 850.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / P5200/N8000: 1.700.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T111 / T110: 950.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T116: 950.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T210 / T211: 950.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T310 / T311: 1.100.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / P600 / P601: 3.400.000

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T231 / T230: 1.100.000

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T331: 1.700.000

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T321 / T320/T325: 1.800.000

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T350  / T351: 1.600.000

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / N5100( note 8): 1.900.000

Thay màn hình  Samsung MediaPad T5 10.1inch / AGS2-L09: 1.650.000

Thay màn hình  Samsung Tab S / T800 / T805: 3.950.000

Thay màn hình  Samsung Tab S / T705 trắng: 3.900.000

Thay màn hình  Samsung Tab S / T705 xám: 4.000.000

Thay màn hình  Samsung Tab S2 / T715: 3.500.000

Thay màn hình  Samsung Tab S2 / T815: 3.800.000

Thay màn hình  Samsung Tab Pro 12.9 / T900/T905: 3.700.000

Thay màn hình  Samsung Tab Note  Pro 12.2 / P900/P901/P905: 3.700.000

Thay màn hình Samsung Tab  P600/P601/P605/P608 (10in)/note 10.1 2014: 3.000.000