Điện thoại Samsung

Thay mặt kính Samsung zin công ty – Thay màn hình Samsung chính hãng uy tín – chất lượng – giá cả hợp lý. Bồi thường 100% nếu quá trình thay lỗi.

New - thay mat kinh samsung note 9

Thay mặt kính Samsung Note 9

Thay màn hình Samsung Note 9

Thay mặt kính samsung

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Samsung  A300(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A700(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A800(2015): 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  A310(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A510(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A710(2016): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A810(2016): 650.000

 

Thay mặt kính Samsung  A320(2017): 550.000

Thay mặt kính Samsung  A520(2017): 550.000

Thay mặt kính Samsung  A720(2017): 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  A6 (2018): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A6 plus (2018): 550.000

Thay mặt kính Samsung  A7 (2018): 650.000

Thay mặt kính Samsung A8(2018)/A530: 600.000

Thay mặt kính Samsung A8 Plus (2018)/A730: 600.000

Thay mặt kính Samsung A8 star: 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  A9(2016)/A910/ A9 Pro/: 550.000

 

Thay mặt kính Samsung  J4 2018/J400: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J4 plus: 550.000

Thay mặt kính Samsung  J6/J600: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J6 plus: 550.000

Thay mặt kính Samsung  J8(2018)/J810: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J8 plus: 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  J100(2015): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J1 mini/J105: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J700(2015): 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  J120(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J200(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J2 Pro(2018)/J250: 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  J510(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J710(2016)/J7109: 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  J320(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J3 Pro/J3119/G4LTE: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J3 Pro/J330: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J3(2017): 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  J5 Pro: 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  J7(2017)/J7 Prime/J727T: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Pro/J730: 550.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Plus/C710: 550.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Max: 550.000

 

Thay mặt kính Samsung  J2 Prime/G532: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J3 Prime: 600.000

Thay mặt kính Samsung  J5 Prime/G570: 450.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Prime/G610: 450.000

 

Thay mặt kính Samsung  S1/ i9000 / M110s: 350.000

Thay mặt kính Samsung  S2 / i9100/M250s: 350.000

Thay mặt kính Samsung  S3 / i9300/i9305/t999/i747/R513: 400.000

Thay mặt kính Samsung  S3mini / i8190: 400.000

 

Thay mặt kính Samsung  S4/ i9500, i9502, i9505 ,i317, M919, E330, docomo: 400.000

Thay mặt kính Samsung  S4 mini / i9190: 400.000

 

Thay mặt kính Samsung  S5 (G900) / I9600 / SC – 04F: 450.000

Thay mặt kính Samsung  S5 (G906): 450.000

Thay mặt kính Samsung  S5 active: 600.000

Thay mặt kính Samsung  S5 mini(G800): 450.000

 

Thay mặt kính Samsung  S6 (G920): 600.000

Thay mặt kính Samsung  S6 edge/ G925 : 800.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  S6 edge/ G925 : 1.200.000

Thay mặt kính Samsung  S6 edge plus: 1.200.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  S6 edge plus: 1.950.000

 

Thay mặt kính Samsung  S7(G930): 600.000

Thay mặt kính Samsung  S7 edge(G935): 900.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  S7 edge: 1.500.000

 

Thay mặt kính Samsung  S8/ S8 edge/ G950: 1.100.000

Thay mặt kính Samsung  S8 plus / S8 edge Plus/ G955: 1.200.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  S8 edge plus: 2.100.000

 

Thay mặt kính Samsung  S9: 1.300.000

Thay mặt kính Samsung  S9 plus: 1.400.000

 

Thay mặt kính Samsung  On 5/ G5520: 500.000

Thay mặt kínhSamsung  On 7/ SM-G600: 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  C 5: 600.000

Thay mặt kính Samsung  C 7: 600.000

Thay mặt kính Samsung  C 9/C 9 Pro: 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  Note 1/ n7000, E160s, E160L, E160k, i9220: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 1 AT&T: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 2/ N7100, N7102, E250s, N7105, T889, I605: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 3/ N910: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 3 Neo/ N750/7500/N7502: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 4/ N910: 550.000

Thay mặt kính Samsung  Note edge/ N915A: 900.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  Note edge/ N915A: 1.500.000

Thay mặt kính Samsung  Note 5: 650.000

Thay mặt kính Samsung  Note 7 edge/ Note FE: 1.700.000

Thay mặt kính Samsung  Note 8: 1.600.000

Thay mặt kính Samsung  Note 9: 1.800.000
 

Thay mặt kính Samsung galaxy Alpha/ G850: 450.000

 

Thay mặt kính Samsung  E110s/ SC – 03D: 400.000

Thay mặt kính Samsung  E120: 400.000

Thay mặt kính Samsung  E500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  E700(2015): 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  I727: 400.000

Thay mặt kính Samsung  I777: 400.000

Thay mặt kính Samsung nexus/I9250/i515/sc-04D: 450.000

Thay mặt kính Samsung  I9020: 450.000

Thay mặt kính Samsung  galaxy S/T959: 350.000

Thay mặt kính Samsung  galaxy S/I897: 350.000

Thay mặt kính Samsung  I9070: 400.000

Thay mặt kính Samsung  I997: 400.000

Thay mặt kính Samsung  T989: 400.000

Thay mặt kính Samsung  Mega (6.3 inch)/I9200// 9205/ E310: 650.000

Thay mặt kính Samsung  I9152 (5.8 inch): 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  galaxy J/docomo J(SC-02F): 650.000

 

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Win I8552: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core Dous 8262: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Trend 7560: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Trend plus 7580: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand 1 (I9082): 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand 2 (G7102): 450.000

Thay mặt kính Samsung  GalaxyPremier 9260: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core Prime G360: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core 2 Duo G355H: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core 2 Plus G350: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand Prime G530: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand Prime G531: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy V/G313: 450.000

 

Thay màn hình samsung

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Samsung  A300(2015): 1.550.000

Thay màn hình Samsung  A500(2015): 1.800.000

Thay màn hình Samsung  A700(2015): 2.000.000

Thay màn hình Samsung  A800(2015): 2.300.000

 

Thay màn hình Samsung  A310(2016): 1.850.000

Thay màn hình Samsung  A510(2016): 1.900.000

Thay màn hình Samsung  A710(2016): 2.200.000

Thay màn hình Samsung  A810(2016): 2.500.000

 

Thay màn hình Samsung  A320(2017): 2.100.000

Thay màn hình Samsung  A520(2017): 2.100.000

Thay màn hình Samsung  A720(2017): 2.600.000

 

Thay màn hình Samsung  A6 (2018): 1.800.000

Thay màn hình Samsung  A6 plus (2018): 2.100.000

Thay màn hình Samsung  A8 (2018)/A530: 2.000.000

Thay màn hình Samsung  A8 Plus(2018)/A730: 2.400.000

Thay màn hình Samsung  A8 star: 2.300.000

 

Thay màn hình Samsung  A9(2016)/A910/ A9 Pro: 2.600.000

 

Thay màn hình Samsung  J4/J400 2018: 2.100.000

Thay màn hình Samsung  J4 plus: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  J6/J600: 1.950.000

Thay màn hình Samsung  J6 plus: 2.250.000

Thay màn hình Samsung  J8(2018): 2.100.000

Thay màn hình Samsung  J8 plus: call

 

Thay màn hình Samsung  J100(2015): 800.000

Thay màn hình Samsung  J1 mini/J105: 800.000

 

Thay màn hình Samsung  J500(2015): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J700(2015)(J700): 2.000.000

 

Thay màn hình Samsung  J120(2016): 1.200.000

Thay màn hình Samsung  J200(2016): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J2 Pro(2018)/J250: 1.750.000

 

Thay màn hình Samsung  J510(2016): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J710(2016)(J710): 1.800.000

 

Thay màn hình Samsung  J320(2016): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J3 Pro/J3119: 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J3 Pro/J330: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  J3(2017): 1.600.000

 

Thay màn hình Samsung  J5 Pro: 2.000.000

 

Thay màn hình Samsung  J7(2017)(J720)/J727T: 2.200.000

Thay màn hình Samsung  J7 Pro(J730): 2.050.000

Thay màn hình Samsung  J7 Plus/C710: 2.200.000

Thay màn hình Samsung  J7 Max: call

 

Thay màn hình Samsung  J2 Prime: 950.000

Thay màn hình Samsung  J3 Prime: call

Thay màn hình Samsung  J5 Prime: 1.150.000

Thay màn hình Samsung  J7 Prime/G610: 1.150.000

 

Thay màn hình Samsung  On 5: 1.100.000

Thay màn hình Samsung  On 7: 1.100.000

 

Thay màn hình Samsung  C 5: call

Thay màn hình Samsung  C 7: call

Thay màn hình Samsung  C 9/C 9 Pro: 2.750.000

 

Thay màn hình Samsung  S1/ i9000: 900.000

Thay màn hình Samsung  S2/ i9100: 900.000

Thay màn hình Samsung  S3: 1.500.000

Thay màn hình Samsung  S3mini: 1.000.000

 

Thay màn hình Samsung  S4/i9500: 1.500.000

Thay màn hình Samsung  S4 mini: 1.700.000

Thay màn hình Samsung  galaxy J/docomo J: 1.900.000

 

Thay màn hình Samsung  S5 (G900): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  S5 (G906): 1.600.000

Thay màn hình Samsung  S5 active: call

Thay màn hình Samsung  S5 mini: call

 

Thay màn hình Samsung  S6: 2.500.000

Thay màn hình Samsung  S6 edge (zin ép kính): 2.600.000

Thay màn hình Samsung  S6 edge (zin tháo máy): 3.300.000

Thay màn hình Samsung  S6 edge plus: 3.800.000

 

Thay màn hình Samsung  S7: 2.800.000

Thay màn hình Samsung  S7 edge (Vàng, Bạc, Trắng): 3.700.000

Thay màn hình Samsung  S7 edge (Xanh,Xám,Hồng): 3.900.000

 

Thay màn hình Samsung  S8/S8 edge: 3.850.000

Thay màn hình Samsung  S8 plus/S8 edge Plus: 4.200.000

 

Thay màn hình Samsung  S9: 4.300.000

Thay màn hình Samsung  S9 plus: 5.300.000

 

Thay màn hình Samsung  E120: 1.300.000

Thay màn hình Samsung  E110s: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  E500(2015): 1.750.000

Thay màn hình Samsung  E700(2015): 2.400.000

 

Thay màn hình Samsung  Note 1: 1.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 1 AT&T: 1.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 2: 1.700.000

Thay màn hình Samsung  Note 3: 1.950.000

Thay màn hình Samsung  Note 3 Neo: 2.600.000

Thay màn hình Samsung  Note 4/N910: 2.700.000

Thay màn hình Samsung  Note edge: 3.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 5: 3.150.000

Thay màn hình Samsung  Note 7/ Note FE: 3.100.000

Thay màn hình Samsung  Note 8: 5.100.000

Thay màn hình Samsung  Note 9: 5.000.000

 

Thay màn hình Samsung galaxy Alpha/ G850: 1.300.000

 

Thay màn hình Samsung  I727: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  I777: 1.400.000

Thay màn hình Samsung galaxy nexus/ I9250/i515/sc-04D: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  I9020: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  galaxy S/T959: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  galaxy S/I897: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  I9070: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  I997: 1.100.000

Thay màn hình Samsung  T989: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  Mega( 6.3inch)/I9200: 1.250.000

Thay màn hình Samsung  I9152 (5.8inh): 1.100.000

 

Thay màn hình Samsung  Galaxy Win I8552: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Core Dous 8262: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Trend 7560: 800.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Trend plus 7580: 800.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand 1 (I9082): 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand 2 (G7102): 850.000

Thay màn hình Samsung  GalaxyPremier 9260: call

Thay màn hình Samsung  Galaxy Core Prime G360: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Core 2 Duo G355H: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Core 2 Plus G350: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand Prime G530: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand Prime G531: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy V: 800.000

 

 

Linh kiện ép kính điện thoại Samsung mà Hoàng Khánh sử dụng là linh kiện zin chất lượng.

Để biết thêm thông tin khuyến mãi, ưu đãi hiện tại hãy liên hệ với Hoàng Khánh Mobile hoặc để lại SĐT để được tư vấn rõ ràng.

Đừng ngần ngại bởi đây chính là quyền lợi của bạn khi sử dụng dịch vụ thay mặt kính, thay màn hình,… tại cửa hàng.

Chính sách bảo hành:

  • Khi thay mặt kính samsung

    • Bảo hành vĩnh viễn bụi, bọt, bòn tróc sơn mặt kính
    • Bảo hành cảm ứng 7 ngày. Bởi chính khách hàng sử dụng sẽ cảm nhận được chiếc điện thoại iphone của mình có lỗi hay không.
  • Khi thay màn hình samsung:

    • Bảo hành vĩnh viễn bụi, bọt, bong tróc sơn mặt kính
    • Bảo hành thay màn hình 30 ngày.