Điện thoại Samsung

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Samsung  A300(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A310(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A320(2017): 550.000

 

Thay mặt kính Samsung  A500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A510(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A520(2017): 550.000

 

Thay mặt kính Samsung  A6 (2018): call

Thay mặt kính Samsung  A6 plus (2018): 850.000

 

Thay mặt kính Samsung  A700(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A710(2016): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A720(2017): 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  A800(2015): 600.000

Thay mặt kính Samsung  A810(2016): 650.000

Thay mặt kính Samsung A8(2018)/A530: 600.000

Thay mặt kính Samsung A8 Plus (2018)/A730: 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  A9(2016)/A910/ A9 Pro/: 550.000

 

Thay mặt kính Samsung  J100(2015): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J1 mini/J105: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J120(2016): 400.000

 

Thay mặt kính Samsung  J200(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J2 Prime/G532: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J2 Pro(2018)/J250: 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  J320(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J3(2017): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J3 Pro/J3119/G4LTE: 550.000

Thay mặt kính Samsung  J3 Pro/J330: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J3 Prime: 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  J500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J510(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J5 Pro: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J5 Prime/G570: 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  J700(2015): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J710(2016)/J7109: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7(2017): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Pro/J730: 600.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Plus/C710: 600.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Prime/G610: 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  S1/ i9000 / M110s: 350.000

Thay mặt kính Samsung  S2 / i9100/M250s: 350.000

Thay mặt kính Samsung  S3 / i9300/i9305/t999/i747/R513: 400.000

Thay mặt kính Samsung  S3mini / i8190: 400.000

 

Thay mặt kính Samsung  S4/ i9500, i9502, i9505 ,i317, M919, E330, docomo: 400.000

Thay mặt kính Samsung  S4 mini / i9190: 400.000

 

Thay mặt kính Samsung  S5 (G900) / I9600 / SC – 04F: 450.000

Thay mặt kính Samsung  S5 (G906): 450.000

Thay mặt kính Samsung  S5 active: 600.000

Thay mặt kính Samsung  S5 mini(G800): 450.000

 

Thay mặt kính Samsung  S6 (G920): 600.000

Thay mặt kính Samsung  S6 edge/ G925 : 850.000

Thay mặt kính Samsung  S6 edge plus: 1.300.000

 

Thay mặt kính Samsung  S7(G930): 600.000

Thay mặt kính Samsung  S7 edge(G935): 1.000.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  S7 edge: 1.500.000

 

Thay mặt kính Samsung  S8/ S8 edge/ G950: 1.100.000

Thay mặt kính Samsung  S8 plus / S8 edge Plus/ G955: 1.200.000

Thay mặt kính cảm ứng Samsung  S8 edge plus: 2.100.000

 

Thay mặt kính Samsung  S9: 1.700.000

Thay mặt kính Samsung  S9 plus: 1.900.000

 

Thay mặt kính Samsung  On 5/ G5520: 500.000

Thay mặt kínhSamsung  On 7/ SM-G600: 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  C 5: 600.000

Thay mặt kính Samsung  C 7: 600.000

Thay mặt kính Samsung  C 9/C 9 Pro: 600.000

 

Thay mặt kính Samsung  Note 1/ n7000, E160s, E160L, E160k, i9220: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 1 AT&T: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 2/ N7100, N7102, E250s, N7105, T889, I605: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 3/ N910: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 3 Neo/ N750/7500/N7502: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 4/ N910: 550.000

Thay mặt kính Samsung  Note edge/ N915A: 950.000

Thay mặt kính Samsung  Note 5: 650.000

Thay mặt kính Samsung  Note 7 edge/ Note FE: 2.000.000

Thay mặt kính Samsung  Note 8: 1.600.000

 

Thay mặt kính Samsung  E110s/ SC – 03D: 400.000

Thay mặt kính Samsung  E120: 400.000

Thay mặt kính Samsung  E500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  E700(2015): 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  I727: 400.000

Thay mặt kính Samsung  I777: 400.000

Thay mặt kính Samsung  I9250/i515/sc-04D: 450.000

Thay mặt kính Samsung  I9020: 450.000

Thay mặt kính Samsung  I9070: 400.000

Thay mặt kính Samsung  I997: 400.000

 

Thay mặt kính Samsung  T989: 400.000

Thay mặt kính Samsung  galaxy S/T959: 350.000

Thay mặt kính Samsung  galaxy S/I897: 350.000
Thay mặt kính Samsung  galaxy J/docomo J(SC-02F): 650.000

Thay mặt kính Samsung galaxy Alpha/ G850: 450.000

 

Thay mặt kính Samsung  Mega (6.3 inch)/I9200// 9205/ E310: 650.000

Thay mặt kính Samsung  I9152 (5.8 inch): 600.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Win I8552: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core Dous 8262: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Trend 7560: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Trend plus 7580: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand 1 (I9082): 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand 2 (G7102): 450.000

Thay mặt kính Samsung  GalaxyPremier 9260: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core Prime G360: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy V: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core 2 Duo G355H: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core 2 Plus G350: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand Prime G530: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand Prime G531: 450.000

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Samsung  A300(2015): 1.650.000

Thay màn hình Samsung  A310(2016): 1.850.000

Thay màn hình Samsung  A320(2017): 2.100.000

 

Thay màn hình Samsung  A500(2015): 1.850.000

Thay màn hình Samsung  A510(2016): 2.400.000

Thay màn hình Samsung  A520(2017): 2.250.000

 

Thay màn hình Samsung  A6 (2018): 2.600.000

Thay màn hình Samsung  A6 plus (2018): call

 

Thay màn hình Samsung  A700(2015): 2.300.000

Thay màn hình Samsung  A710(2016): 2.400.000

Thay màn hình Samsung  A720(2017): 2.800.000

 

Thay màn hình Samsung  A800(2015): 2.850.000

Thay màn hình Samsung  A810(2016): 3.100.000

Thay màn hình Samsung  A8 (2018)/A530: 2.500.000

Thay màn hình Samsung  A8 Plus(2018)/A730: 3.000.000

 

Thay màn hình Samsung  A9(2016)/A910/ A9 Pro: 2.600.000

 

Thay màn hình Samsung  J100(2015): 800.000

Thay màn hình Samsung  J1 mini/J105: 800.000

Thay màn hình Samsung  J120(2016): 1.200.000

 

Thay màn hình Samsung  J200(2016): 1.300.000

Thay màn hình Samsung  J2 Prime: 950.000

Thay màn hình Samsung  J2 Pro(2018)/J250: 1.700.000

 

Thay màn hình Samsung  J320(2016): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J3(2017): 1.600.000

Thay màn hình Samsung  J3 Pro/J3119: 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J3 Pro/J330: 1.400.000

 

Thay màn hình Samsung  J500(2015): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J510(2016): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J5 Pro: 2.000.000

Thay màn hình Samsung  J5 Prime: 1.250.000

 

Thay màn hình Samsung  J700(2015): 2.000.000

Thay màn hình Samsung  J710(2016): 1.800.000

Thay màn hình Samsung  J7(2017): 2.200.000

Thay màn hình Samsung  J7 Pro: 2.000.000

Thay màn hình Samsung  J7 Plus/C710: 2.200.000

Thay màn hình Samsung  J7 Prime: 1.250.000

 

Thay màn hình Samsung  S1/ i9000: 900.000

Thay màn hình Samsung  S2/ i9100: 900.000

Thay màn hình Samsung  S3: 1.500.000

Thay màn hình Samsung  S3mini: 1.000.000

 

Thay màn hình Samsung  S4/i9500: 1.700.000

Thay màn hình Samsung  S4 mini: 1.700.000

 

Thay màn hình Samsung  S5 (G900): 1.650.000

Thay màn hình Samsung  S5 (G906): 1.950.000

Thay màn hình Samsung  S5 active: call

Thay màn hình Samsung  S5 mini: call

 

Thay màn hình Samsung  S6: 2.900.000

Thay màn hình Samsung  S6 edge: 2.700.000

Thay màn hình Samsung  S6 edge plus: 4.800.000

 

Thay màn hình Samsung  S7: 3.1500.000

Thay màn hình Samsung  S7 edge: 4.700.000

 

Thay màn hình Samsung  S8/S8 edge: 3.850.000

Thay màn hình Samsung  S8 plus/S8 edge Plus: 4.200.000

 

Thay màn hình Samsung  On 5: 1.100.000

Thay màn hình Samsung  On 7: 1.100.000

 

Thay màn hình Samsung  C 5: call

Thay màn hình Samsung  C 7: call

Thay màn hình Samsung  C 9/C 9 Pro: 2.750.000

 

Thay màn hình Samsung  Note 1: 1.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 1 AT&T: 1.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 2: 1.700.000

Thay màn hình Samsung  Note 3: 1.950.000

Thay màn hình Samsung  Note 3 Neo: 2.200.000

Thay màn hình Samsung  Note 4/N910: 2.800.000

Thay màn hình Samsung  Note edge: 3.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 5: 3.750.000

Thay màn hình Samsung  Note 7/ Note FE: 3.700.000

Thay màn hình Samsung  Note 8: 5.100.000

 

Thay màn hình Samsung  E110s: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  E120: 1.300.000

Thay màn hình Samsung  E500(2015): 1.950.000

Thay màn hình Samsung  E700(2015): 2.400.000

 

Thay màn hình Samsung  I727: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  I777: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  I9250: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  I9020: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  I9070: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  I997: 1.100.000

Thay màn hình Samsung  I9152 (5.8inh): 1.100.000

 

Thay màn hình Samsung  T989: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  galaxy S/T959: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  galaxy S/I897: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  galaxy J/docomo J: 1.900.000

Thay màn hình Samsung galaxy Alpha/ G850: 1.300.000

 

Thay màn hình Samsung  Mega( 6.3inch)/I9200: 1.250.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Win I8552: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Core Dous 8262: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Trend 7560: 800.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Trend plus 7580: 800.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand 1 (I9082): 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand 2 (G7102): 850.000

Thay màn hình Samsung  GalaxyPremier 9260: call

Thay màn hình Samsung  Galaxy Core Prime G360: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy V: 800.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Core 2 Duo G355H: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Core 2 Plus G350: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand Prime G530: 850.000

Thay màn hình Samsung  Galaxy Grand Prime G531: 850.000