MÁY TÍNH BẢNG iPAD

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính ipad 2: 500.000

Thay mặt kính ipad 3: 500.000

Thay mặt kính ipad 3: 500.000

Thay mặt kính ipad Air 1: 750.000

Thay mặt kính ipad Air 2: 850.000

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 2 ( liệt cảm ứng) : 1.050.000

Làm hết nhòe màu màn hình Air 2 : 2.500.000


Thay mặt kính ipad MINI 1: 650.000

Thay mặt kính ipad MINI 2: 650.000

Thay mặt kính ipad MINI 3: 700. 000

Thay mặt kính ipad MINI 4: 800. 000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad MINI 4 ( liệt cảm ứng): 1.100.000

Thay mặt kính ipad Pro (9.7): 850.000

Thay mặt kính ipad Pro (12.9): 1.700.000

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro (12.9) (liệt cảm ứng ): 2.600.000

 
 

(Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình ipad 2: 1.400.000

Thay màn hình ipad 3: 1.300.000

Thay màn hình ipad 3: 1.300.000

Thay màn hình ipad Air 1: 2.300.000

Thay màn hình ipad Air 2: 4.600.000

Thay màn hình ipad MINI 1: 1.300.000

Thay màn hình ipad MINI 2: 2.000.000

Thay màn hình ipad MINI 3: 2.200.000

Thay màn hình ipad MINI 4: 3.000.000

Thay màn hình ipad Pro (9.7): 4.200.000

Thay màn hình ipad Pro (12.9): 5.000.000


There are no products to list in this category.