MÁY TÍNH BẢNG SAMSUNG


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Samsung Tab A (2016) ( 7in) / T285: 650.000

Thay mặt kính Samsung Tab A (2016) (10.1in) / T585: 900.000


Thaymặt kính Samsung Tab A / P355 (8in): 800.000

Thay mặt kính  Samsung Tab A / T355(8in): 800.000

Thay mặt kính  Samsung Tab A / P555(8in): 800.000

Thay mặt kính  Samsung Tab A / T555(8in): 800.000


Thay mặt kính  Samsung Tab E / T561 ( 9.6 in): 800.000


Thay mặt kính  Samsung Tab 1 / P7500/51: 600.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 1 / P7300/31: 650.000


Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P1000: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P3100: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P5100: 650.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 2 / P6200: 550.000


Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / P5200/N8000: 600.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T111 / T110: 500.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T116: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T210 / T211: 550.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / T310 / T311: 700.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 3 / P600 / P601: 950.000


Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T231 / T230: 650.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T331: 700.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T321 / T320/T325: 700.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / T350  / T351: 750.000

Thay mặt kính  Samsung Tab 4 / N5100( note 8: 750.000


Thay mặt kính  Samsung Tab S / T800 / T805: 1.000.000

Thay mặt kính  Samsung Tab S / T705: 1.000.000


Thay mặt kính  Samsung Tab S2 / T715: 1.000.000

Thay mặt kính  Samsung Tab S2 / T815: 1.000.000


Thay mặt kính Samsung Tab Pro / T900/T905: 1.500.000

Thay mặt kính  Samsung Tab Note  Pro / P900/P901/P905: 1.500.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Samsung Tab A (2016) (7in) / T285: 1.600.000

Thay mặt kính Samsung Tab A (2016) (10.1in) / T585: 2.500.000


Thay màn hình  Samsung Tab A(8in) / P355: 2.400.000

Thay màn hình  Samsung Tab A(8in) / T355: 1.700.000

Thay màn hình  Samsung Tab A(8in) / P555: 2.600.000

Thay màn hình  Samsung Tab A(8in) / T555: 2.600.000


Thay màn hình  Samsung Tab E / T561: 1.900.000


Thay  màn hình Samsung Tab 1 / P7500/51: 1.600.000

Thay màn hình  Samsung Tab 1 / P7300/31: 1.600.000


Thay màn hình  Samsung Tab 2 / P1000: 850.000

Thay màn hình  Samsung Tab 2 / P3100: 850.000

Thay màn hình  Samsung Tab 2 / P5100: 1.600.000

Thay màn hình Samsung Tab 2 / P6200: 850.000


Thay màn hình  Samsung Tab 3 / P5200/N8000: 1.700.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T111 / T110: 950.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T116: 950.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T210 / T211: 950.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / T310 / T311: 1.350.000

Thay màn hình  Samsung Tab 3 / P600 / P601: 3.400.000


Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T231 / T230: 1.600.000

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T331: 1.700.000

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T321 / T320/T325: 1.800.000

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / T350  / T351: 1.600.000

Thay màn hình  Samsung Tab 4 / N5100( note 8: 1.600.000


Thay màn hình  Samsung Tab S / T800 / T805: 3.950.000

Thay màn hình  Samsung Tab S / T705: 3.900.000


Thay màn hình  Samsung Tab S2 / T715: 3.500.000

Thay màn hình  Samsung Tab S2 / T815: 3.800.000


Thay màn hình  Samsung Tab Pro / T900/T905: 3.700.000

Thay màn hình  Samsung Tab Note  Pro / P900/P901/P905: 3.700.000


There are no products to list in this category.