ĐIỆN THOẠI ASUS


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 (Z00D/ZE500): 500.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 (Z008D/ZE008D): 500.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 (Z00AD/ZE551): 550.000


Thay mặt kính Asus Zenfone 2 Laser( 5.5 inch) (ZE550KL /Z00LD):  550.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 Laser( 5.0 inch) (ZE500KL /Z00RD /Z00ED): 550.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 2 Laser( 6 inch) (ZE601KL/ Z011D): 550.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 (5.2 inch) (Z012D/ ZE520KL): 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 (5.5 inch) ( ZE551KL): 600.000


Thay mặt kính Asus Zenfone 3 laser (ZC551KL): 600.000


Thay mặt kính Asus Zenfone 3 MAX (ZC553KL/X00DD-5.5inh): 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 3 MAX (X008D/ZC520TL/Z01DB-5.2inh): 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 4 Max Pro  (ZC554KL/X00ID ): 600.000


 

Thay mặt kính Asus Zenfone 4 (TOOL): 450.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 4.5 (A450/T00Q): 450.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 5 (A501/T00J): 350.000

Thay mặt kính Asus Zenfone 5 Lite (A502CG): 500.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone 6 (A601/T00G): 550.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone C (Z007/XC451CG): 450.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone GO (5.5 inch) (ZB551KL/ X013D); 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone GO ( 5inch) (ZC500TG/Z00VD): 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone GO (4.5 inch) (X014D/ZC451TG): 600.000

Thay mặt kính Asus Zenfone GO 4.5 plus (ZB452KG/ Z014D)650.000
Thay mặt kính Asus Zenfone Live( ZB501KL/ A007) : 650.000
Thay mặt kính Asus Zenfone C (Z007/ XC451CG) : 450.000


 

Thay mặt kính Asus Zenfone MAX (ZC550KL/Z010D): 600.000

 

Thay mặt kính Asus Zenfone Selfie (ZD551KL/ZE551KL): 600.000

 

Thay mặt kính TAB ASUS

Thay mặt kính ZENPADC (7 inch) (Z170CG/ P01Y): 650.000

Thay mặt kính ZENPADC (7 inch) (Z370CG/ P01V): 700.000

Thay mặt kính ZENPADC (7 inch) ( Z380VG): Màn hinh nguyên bộ 1.300.000

Thay mặt kính ZENPADC (7 inch) (Z237CG): Màn hinh nguyên bộ 1.000.000Thay mặt kính Asus Padfone X mini (PF450): 750.000

Thay mặt kính Asus Padfone S (PF50):Màn hinh nguyên bộ 1.400.000

Thay mặt kính Asus Padfone S (PF500): tạm hết hàng

 

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 (ME371/K004): 700.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 (ME372/K00E): 750.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 7 dual sim (ME175KG/K00S/K00Z): : 800.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 8 (K016/FE380CG): 800.000

Thay mặt kính Asus Fonepad 8 (FE170CG/K012/K017): 650.000

Thay mặt kính Asus Fonepad Note 6 (ME560/K00G): 1.100.000

 

Thay mặt kính Asus Memo Pad (K019/FE375CG/ME375): 800.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad (ME172/K0W): 850.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 7 (ME176): 1200.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad HD 7 (ME173/K00B): 900.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 8 (ME180/ME181/K011/K00L): 800.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 10 (K00F/ME102A): 800.000

Thay mặt kính Asus Memo Pad 10 (ME103): 900.000

 

Thay mặt kính Asus Eee Pad Memo  (ME171): 850.000

Thay mặt kính Asus Eee Pad Transformer Prime (TF201): 950.000

Thay mặt kính Asus Eee Pad Transformer (TF101): 750.000

 

Thay mặt kính Asus Transformer Book (T100/DK002H): 700.000

Thay mặt kính Asus Transformer Pad (TF300): 1.100.000

 

Thay mặt kính Asus Transform Pad Infinity (TF700): 1.000.000

 

Thay mặt kính Asus Vivo Tap RT (TF600): 900.000

Thay mặt kính Asus Vivo Tap (TF810): 900.000


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Asus Zenfone 2 (Z00D/ZE500): 850.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 (Z008D/ZE008D): 850.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 (Z00AD/ZE551): 850.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 2 Laser( 5.5 inch) (ZE550KL /Z00LD):  1.000.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 Laser( 5.0 inch) (ZE500KL /Z00RD /Z00ED): 1.000.000

Thay màn hình Asus Zenfone 2 Laser( 6 inch) (ZE601KL/ Z011D): 1.200.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 3 (5.2 inch) (Z012D/ ZE520KL): 1.050.000

Thay màn hình Asus Zenfone 3 (5.5 inch) ( ZE551KL): 1.050.000Thay màn hình Asus Zenfone 3 laser (ZC551KL): 1.100.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 3 MAX (ZC553KL-5.5inh): 1.150.000

Thay màn hình Asus Zenfone 3 MAX (X008D/ZC520TL/Z01DB-5.2inh): 1.150.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 4 (TOOL): 750.000

Thay màn hình Asus Zenfone 4.5 (A450/T00Q): 800.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 5 (A501/T00J): 700.000

Thay màn hình Asus Zenfone 5 Lite (A502CG): 1.000.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone 6 (A601/T00G): 800.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone GO (5.5 inch) (ZB551KL/ X013D): 1.100.000

Thay màn hình Asus Zenfone GO ( 5inch) (ZC500TG/Z00VD): 1.000.000

Thay màn hình Asus Zenfone GO (4.5 inch) (X014D/ZC451TG): 1.000.000

Thay màn hình Asus Zenfone GO 4.5 plus (ZB452KG/ Z014D):1.100.000
Thay màn hình Asus Zenfone Selfie (ZD551KL/ZE551KL): 1.200.000

Thay màn hình Asus Zenfone MAX (ZC550KL/Z010D): 1.100.000

 

Thay màn hình Asus Zenfone C (Z007/XC451CG): 800.000

 

Thay màn hình     


There are no products to list in this category.