ĐIÊN THOẠI BLACKBERRY / PHILIP

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Blackberry Z10: call

Thay mặt kính Blackberry Z30: call

Thay mặt kính BlackberryZ3: call


Thay mặt kính Philips I908: 600.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Blackberry Z10: 550.000

Thay màn hình Blackberry Z30: 1.600.000

Thay màn hình BlackberryZ3: 1.200.000


Thay màn hình Philips I908: 1.100.000


There are no products to list in this category.