ĐIỆN THOẠI IPHONE


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính iPhone 4: 350.000

Thay mặt kính iPhone 5/5S/5SE: 400.000

Thay mặt kính iPhone 5C: 400.000

Thay mặt kính iPhone 6: 500.000

Thay mặt kính iPhone 6 Plus: 550.000

Thay mặt kính iPhone 6S: 550.000

Thay mặt kính iPhone 6S Plus: 650.000

Thay mặt kính iPhone 7: 700.000

Thay mặt kính iPhone 7 Plus: 800.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình iPhone 4: 550.000

Thay màn hình iPhone 5/5S/5SE: 800.000

Thay màn hình iPhone 5C: 750.000

Thay màn hình iPhone 6: 1.100.000

Thay màn hình iPhone 6 Plus: 1.600.000

Thay màn hình iPhone 6S: 1.600.000

Thay màn hình iPhone 6S Plus: 2.300.000

Thay màn hình iPhone 7: 2.500.000

Thay màn hình iPhone 7 Plus: 3.100.000


There are no products to list in this category.