ĐIỆN THOẠI OPPO

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính OPPO R9/R9 Plus (F1 Plus): 750.000

Thay mặt kính OPPO NEO 9S (A39): 650.000

Thay mặt kính OPPO NEO 9 (A37): 500.000

Thay mặt kính OPPO F1 (A35): 450.000

Thay mặt kính OPPO F1S (A59/A1601): 450.000

Thay mặt kính OPPO F1 Plus (R9/X9009): 700.000

Thay mặt kính OPPO R5 (R8106):  600.000

Thay mặt kính OPPO R7 (R7 Lite-5inh/R7K): 600.000

Thay mặt kính OPPO R7S: 650.000

Thay mặt kính OPPO R7 Plus: 700.000


Thay mặt kính OPPO U701: 550.000

Thay mặt kính OPPO U7015/U705 (Find Way): call

Thay mặt kính OPPO U707 (Find Way S): 550.000


Thay mặt kính OPPO T29: 550.000


Thay mặt kính OPPO X9076 (Find 7):  call

Thay mặt kính OPPO X9006/X9007/X9077 (Find 7):  550.000

Thay mặt kính OPPO X909 (Find 5):  500.000

Thay mặt kính OPPO X905 (Find 3):  500.000


Thay mặt kính OPPO R801/R803/R805/R811: 450.000

Thay mặt kính OPPO R813 (Piano): 450.000

Thay mặt kính OPPO R815 (Find Clover): 450.000

Thay mặt kính OPPO R817: 450.000

Thay mặt kính OPPO R819 (Find Mirror): 450.000

Thay mặt kính OPPO R821 (Find Muse): 450.000

Thay mặt kính OPPO R827 (Find 5 Mini): 450.000

Thay mặt kính OPPO R829/R1 (BLP567): 450.000

Thay mặt kính OPPOR833T: 500.000

Thay mặt kính OPPO R831 (NEO): 500.000

Thay mặt kính OPPO R831K (NEO 3): 550.000

Thay mặt kính OPPO R8001/R8007/R1K: 550.000

Thay mặt kính OPPO R1001 (JOY): 550.000

Thay mặt kính OPPO R1101 (JOY Plus): 600.000

Thay mặt kính OPPO R001 (YOYO): 550.000

Thay mặt kính OPPO R831K (NEO 3): 450.000


Thay mặt kính OPPO NEO 5: 450.000

Thay mặt kính OPPO A33W (NEO 7): 450.000

Thay mặt kính OPPO MIRROR 3 (3001): 450.000

Thay mặt kính OPPO A51W (MIRROR 5): 450.000

Thay mặt kính OPPO A11W (JOY 3): 450.000

Thay mặt kính OPPO A33 (NEO 7)

Thay mặt kính OPPO A35 (F1)

Thay mặt kính OPPOA37  (NEO 9)

Thay mặt kính OPPO A39 (NEO 9S)

Thay mặt kính OPPO A51 (MIRROR 5)

Thay mặt kính OPPO A59 (F1S)

Thay mặt kính OPPO N1: 900.000

Thay mặt kính OPPO N1 Mini (N5111): 800.000

Thay mặt kính OPPO N3 (N5206): 850.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình OPPO R9/R9 Plus (F1 Plus): call

Thay màn hình OPPO NEO 9S (A39): 1.100.000

Thay màn hình OPPO NEO 9 (A37): 1.000.000

Thay màn hình OPPO F1 (A35): 900.000

Thay màn hình OPPO F1S (A59/A1601): 900.000

Thay màn hình OPPO F1 Plus (R9/X9009): 2.700.000

Thay màn hình OPPO R5 (R8106): 1.900.000

Thay màn hình OPPO R7 (R7 Lite-5inh/R7K): 2.100.000

Thay màn hình OPPO R7S: 2.450.000

Thay màn hình OPPO R7 Plus: 2.600.000


Thay màn hình OPPO U701: 900.000

Thay màn hình OPPO U7015/U705 (Find Way): 1.000.000

Thay màn hình OPPO U707 (Find Way S): 1.000.000


Thay màn hình OPPO T29: 1.000.000


Thay màn hình OPPO X9076 (Find 7): 1.300.000

Thay màn hình OPPO X9006/X9007/X9077 (Find 7): 1.000.000

Thay màn hình OPPO X909 (Find 5): 1.050.000

Thay màn hình OPPO X905 (Find 3): 1.000.000


Thay màn hình OPPO R801/R803/R805/R811: 900.000

Thay màn hình OPPO R813 (Piano): 900.000

Thay màn hình OPPO R815 (Find Clover): 800.000

Thay màn hình OPPO R817: 900.000

Thay màn hình OPPO R819 (Find Mirror): 850.000

Thay màn hình OPPO R821 (Find Muse): 850.000

Thay màn hình OPPO R827 (Find 5 Mini): 900.000

Thay màn hình OPPO R829/R1 (BLP567): 900.000

Thay màn hình OPPO R833T: 950.000

Thay màn hình OPPO R831 (NEO): 850.000

Thay màn hình OPPO R831K (NEO 3): 850.000

Thay màn hình OPPO R8001/R8007/R1K: 1.000.000

Thay màn hình OPPO R1001 (JOY): 950.000

Thay màn hình OPPO R1101 (JOY Plus): 1.100.000

Thay màn hình OPPO R001 (YOYO): 1.000.000

Thay màn hình OPPO R831K (NEO 3): 850.000


Thay màn hình OPPO NEO 5: 900.000

Thay màn hình OPPO A33W (NEO 7): 900.000

Thay màn hình OPPO MIRROR 3 (3001): 900.000

Thay màn hình OPPO A51W (MIRROR 5): 900.000

Thay màn hình OPPO A11W (JOY 3): 850.000

Thay màn hình OPPO A33 (NEO 7)

Thay màn hình OPPO A35 (F1)

Thay màn hình OPPO A37  (NEO 9)

Thay màn hình OPPO A39 (NEO 9S)

Thay màn hình OPPO A51 (MIRROR 5)

Thay màn hình OPPO A59 (F1S)

Thay màn hình OPPO N1: 1.700.000

Thay màn hình OPPO N1 Mini (N5111): 1.200.000

Thay màn hình OPPO N3 (N5206): 1.700.000


There are no products to list in this category.