ĐIỆN THOẠI SAMSUNG THAY MẶT KÍNH


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Samsung  A300(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A310(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A320(2017): 550.000


Thay mặt kính Samsung  A500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A510(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A520(2017): 550.000


Thay mặt kính Samsung  A700(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A710(2016): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A720(2017): 600.000


Thay mặt kính Samsung  A800(2015): 600.000

Thay mặt kính Samsung  A810(2016): 650.000

Thay mặt kính Samsung  A8(2018)/ A530: 700.000

Thay mặt kính Samsung  A8 plus(2018)/ A730: 750.000


 

Thay mặt kính Samsung  A9: 550.000

Thay mặt kính Samsung  A9 Pro: 550.000

Thay mặt kính Samsung  A9(2016): 550.000

 

Thay mặt kính Samsung  J100(2015): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J700(2015): 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  J120(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J200(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A300(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A310(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A320(2017): 550.000


Thay mặt kính Samsung  A500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A510(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A520(2017): 550.000


Thay mặt kính Samsung  A700(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  A710(2016): 500.000

Thay mặt kính Samsung  A720(2017): 600.000


Thay mặt kính Samsung  A800(2015): 600.000

Thay mặt kính Samsung  A810(2016): 650.000

Thay mặt kính Samsung  A8(2018)/ A530: 700.000

Thay mặt kính Samsung  A8 plus(2018)/ A730: 750.000


 

Thay mặt kính Samsung  A9: 550.000

Thay mặt kính Samsung  A9 Pro: 550.000

Thay mặt kính Samsung  A9(2016): 550.000

 

Thay mặt kính Samsung  J100(2015): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J700(2015): 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  J120(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J200(2016): 450.000

Thay mặt kính Samsung  J2 pro(2018)/ J250: 600.000Thay mặt kính Samsung  J320(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J510(2016): 400.000

Thay mặt kính Samsung  J710(2016): 500.000

 

Thay mặt kính Samsung  J2 Pro: 600.000

Thay mặt kính Samsung  J3(2017): 500.000

Thay mặt kính Samsung  J3 Pro/J3119: 550.000

Thay mặt kính Samsung  J3 Pro/J330: 550.000

Thay mặt kính Samsung  J5 Pro: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7(2017): 700.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Pro: 600.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Plus: 600.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Max: 650.000Thay mặt kính Samsung  J2 Prime: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J5 Prime: 500.000

Thay mặt kính Samsung  J7 Prime: 500.000

Thay mặt kính Samsung  galaxy J: 900.000

 Thay mặt kính Samsung  S1: 350.000

Thay mặt kính Samsung  S2: 350.000

Thay mặt kính Samsung  S3: 400.000

Thay mặt kính Samsung  S3mini: 400.000

 

Thay mặt kính Samsung  S4: 400.000

Thay mặt kính Samsung  S4 mini: 400.000


Thay mặt kính Samsung  S5 (G900): 450.000

Thay mặt kính Samsung  S5 (G906): 450.000

Thay mặt kính Samsung  S5 active: 600.000

Thay mặt kính Samsung  S5 mini: 450.000 Thay mặt kính Samsung  S6: 600.000

Thay mặt kính Samsung  S6 edge: 900.000

Thay mặt kính Samsung  S6 edge plus: 1.400.000


Thay mặt kính Samsung  S7: 600.000

Thay mặt kính Samsung  S7 edge: 1.100.000

 

Thay mặt kính Samsung  S8: 1.200.000

Thay mặt kính Samsung  S8 edge: 1.200.000

Thay mặt kính Samsung  S8 plus: 1.300.000


Thay mặt kính Samsung  On 2: 650.000

Thay mặt kính Samsung  On 5: 650.000

Thay mặt kínhSamsung  On 7: 650.000

 

 Thay mặt kính Samsung  C 5: 700.000

Thay mặt kính Samsung  C 7: 750.000

Thay mặt kính Samsung  C 9/C 9 Pro: 650.000

Thay mặt kính Samsung  Note 1: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 1 AT&T: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 2: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 3: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 3 Neo: 450.000

Thay mặt kính Samsung  Note 4: 550.000

Thay mặt kính Samsung  Note edge: 950.000

Thay mặt kính Samsung  Note 5: 700.000

Thay mặt kính Samsung  Note 8: 1.700.000

Thay mặt kính Samsung  Note 7/ Note FE: 1.700.000Thay mặt kính Samsung  E110s: 400.000

Thay mặt kính Samsung  E120: 400.000

Thay mặt kính Samsung  E500(2015): 450.000

Thay mặt kính Samsung  E700(2015): 500.000