ĐIỆN THOẠI XIAOMI


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính XIAOMI Mi 2A (M2A): 550.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 2 (Mi 2S/M2/M2i): 600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 3 (Mi 3S/M3i): 600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 4: 600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 4i (Mi 4C): 600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 4X : 600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 4S : 650.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 5: 500.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 5S : 600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 5S Plus: 700.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 5X/Mi A1: 550.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 6: 700.000


Thay mặt kính XIAOMI Redmi 1/1S: 500.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi 2 (2A/2 Pro/2 Prime): 500.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi 3S : 550.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi 3X : 550.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi 4A : 600.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi 4 Prime : 600.000


Thay mặt kính XIAOMI Mi Pad 1: 850.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi Pad 2: 900.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi Max: 600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi Mix (6.4inh): 900.000


Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note (Mi Note Lite/Mi Pro): 550.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note 2: 500.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note 3: 500.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note 3 Pro : 500.000

Thay mặt kính XIAOMIRedmi Note 4: 600.000

Thay mặt kính XIAOMIRedmi Note 4X: 550.000

Thay mặt kính XIAOMIRedmi Note 4A: 600.000

Thay mặt kính XIAOMIRedmi Note 5A1/Y1 Lite/MDG6: 700.000


Thay mặt kính XIAOMI Pro: 650.000


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hìnhXIAOMI Mi 2A (M2A): 950.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 2 (Mi 2S/M2/M2i): 950.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 3 (Mi 3S/M3i): 950.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 4: 1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 4i (Mi 4C): 1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 4X : 1.050.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 4S : 1.100.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 5: 1.100.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 5S : 1.500.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 5S Plus: call


Thay màn hình XIAOMI Redmi 1/1S: 950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi 2 (2A/2 Pro/2 Prime): 950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi 3S : 1.050.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi 3X : 1.050.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi 4A : 1.100.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi 4 Prime : 850.000


Thay màn hình XIAOMI Mi Pad 1: 1.600.000

Thay màn hình XIAOMI Mi Pad 2: 1.800.000

Thay màn hình XIAOMI Mi Max: 1.200.000

Thay màn hình XIAOMI Mi Mix (6.4inh): call

Thay màn hình XIAOMI Mi Mix 1: 3.300.000Thay màn hình XIAOMI Redmi Note (Mi Note Lite/Mi Pro): 1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 2: 950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 3: 950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 3 Pro : 950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 4: 1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 4X: 1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 4A: 9.000.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 5A/Y1 Lite/MDG6: call
Thay màn hình XIAOMI Pro: call


There are no products to list in this category.