ĐIỆN THOẠI XIAOMI


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính XIAOMI Mi 2A (M2A): 550.000

Thay mặt kính XIAOMIMi 2 (Mi 2S/M2/M2i): 600.000

Thay mặt kính XIAOMIMi 3 (Mi 3S/M3i): 600.000

Thay mặt kính XIAOMIMi 4: 600.000

Thay mặt kính XIAOMIMi 4i (Mi 4C): 600.000

Thay mặt kính XIAOMIMi 5: 700.000

Thay mặt kính XIAOMIMi 5S Plus: 800.000


Thay mặt kính XIAOMIRedmi 1/1S: 600.000

Thay mặt kính XIAOMIRedmi 2 (2A/2 Pro/2 Prime): 550.000


Thay mặt kính XIAOMIMi Pad 1: 850.000

Thay mặt kính XIAOMIMi Pad 2: 900.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi Max: 600.000

Thay mặt kính XIAOMIMi Mix (6.4inh): 900.000


Thay mặt kính XIAOMIRedmi Note (Mi Note Lite/Mi Pro): 600.000

Thay mặt kính XIAOMIRedmi Note 2: 550.000

Thay mặt kính XIAOMIRedmi Note 3: 600.000

Thay mặt kính XIAOMIRedmi Note 4: 650.000

Thay mặt kính XIAOMIRedmi Note 4X: 650.000


Thay mặt kính XIAOMI Pro: 900.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hìnhXIAOMI Mi 2A (M2A): 950.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 2 (Mi 2S/M2/M2i): 950.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 3 (Mi 3S/M3i): 950.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 4: 1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 4i (Mi 4C): 1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 5: 1.250.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 5S Plus: call


Thay màn hình XIAOMI Redmi 1/1S: 950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi 2 (2A/2 Pro/2 Prime): 950.000

 

Thay màn hình XIAOMI Mi Pad 1: 1.600.000

Thay màn hình XIAOMI Mi Pad 2: 1.800.000

Thay màn hình XIAOMI Mi Max: 1.200.000

Thay màn hình XIAOMI Mi Mix (6.4inh): call


Thay màn hình XIAOMI Redmi Note (Mi Note Lite/Mi Pro): 1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 2: 950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 3: 950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 4: 1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 4X: 1.000.000


Thay màn hình XIAOMI Pro: call


There are no products to list in this category.