ĐIỆN THOẠI VIVO


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )


Thay mặt kính cảm ứng VIVO V1: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V1 Max: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V3: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V3 Max: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V5: 500.000

 

Thay mặt kính  VIVO V5 Plus: 700.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y55: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y35: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y51: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y20: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y33: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y13: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y23: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y11: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y31: 500.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO X7: 700.000

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình VIVO V1: 950.000

 

Thay màn hình VIVO V1 Max: 1.000.000

 

Thay màn hình VIVO V3: 950.000

 

Thay màn hình VIVO V3 Max: 950.000

 

Thay màn hình VIVO V5: 1.000.000

 

Thay màn hình VIVO V5 Plus: call

 

Thay màn hình  VIVO Y55: 900.000

 

Thay màn hình  VIVO Y35: call

 

Thay màn hình  VIVO Y51:900.000

 

Thay màn hình  VIVO Y20 : call

 

Thay màn hình  VIVO Y33 : call

 

Thay màn hình VIVOY13 : call

 

Thay màn hình  VIVO Y23: call

 

Thay màn hình  VIVO Y11: call

 

Thay màn hình  VIVO Y31:950.000

 

Thay màn hình  VIVO X7: call

 


There are no products to list in this category.