ĐIỆN THOẠI SAMSUNG THAY MÀN HÌNH

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )


Thay màn hình Samsung  A300(2015): 1.650.000

Thay màn hình Samsung  A310(2016): 1.850.000

Thay màn hình Samsung  A320(2017): 2.100.000


Thay màn hình Samsung  A500(2015): 1.850.000

Thay màn hình Samsung  A510(2016): 2.600.000

Thay màn hình Samsung  A520(2017): 2.250.000


Thay màn hình Samsung  A700(2015): 2.300.000

Thay màn hình Samsung  A710(2016): 2.900.000

Thay màn hình Samsung  A720(2017): 2.600.000


Thay màn hình Samsung  A800(2015): 2.900.000

Thay màn hình Samsung  A810(2016): 3.100.000

Thay màn hình Samsung  A8(2018)/A530: 3.100.000Thay màn hình Samsung  A9: 2.450.000

Thay màn hình Samsung  A9 Pro: 2.450.000

Thay màn hình Samsung  A9(2016): 2.450.000

 

Thay màn hình Samsung  J100(2015): 900.000

Thay màn hình Samsung  J500(2015): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J700(2015): 2.100.000


Thay màn hình Samsung  J120(2016): 1.400.000

Thay màn hình Samsung  J200(2016): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J320(2016): 1.400.000

Thay màn hình Samsung  J510(2016): 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J710(2016): 1.750.000


Thay màn hình Samsung  J2 Pro(2018) : 2.550.000

Thay màn hình Samsung  J3(2017): 1.600.000

Thay màn hình Samsung  J3 Pro/J3119: 1.500.000

Thay màn hình Samsung  J3 Pro/J330: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  J5 Pro: call

Thay màn hình Samsung  J7(2017): 2.200.000

Thay màn hình Samsung  J7 Pro: 2.000.000

Thay màn hình Samsung  J7 Plus: 2.100.000


Thay màn hình Samsung  J2 Prime: 950.000

Thay màn hình Samsung  J5 Prime: 1.250.000

Thay màn hình Samsung  J7 Prime: 1.250.000

Thay màn hình Samsung  galaxy J: 1.900.000

 

 Thay màn hình Samsung  S1: 900.000

Thay màn hình Samsung  S2: 900.000

Thay màn hình Samsung  S3: 1.500.000

Thay màn hình Samsung  S3mini: 1.000.000


Thay màn hình Samsung  S4: 1.700.000

Thay màn hình Samsung  S4 mini: 1.700.000


Thay màn hình Samsung  S5 (G900): 1.850.000

Thay màn hình Samsung  S5 (G906): 1.950.000

Thay màn hình Samsung  S5 active: call

Thay màn hình Samsung  S5 mini: call

Thay màn hình Samsung  S6: 2.900.000

Thay màn hình Samsung  S6 edge: 3.200.000

Thay màn hình Samsung  S6 edge plus: 4.800.000


Thay màn hình Samsung  S7: 3.150.000

Thay màn hình Samsung  S7 edge: 3.900.000


Thay màn hình Samsung  S8: 3.900.000

Thay màn hình Samsung  S8 edge: 3.900.000

Thay màn hình Samsung  S8 plus: 4.400.000


Thay màn hình Samsung  On 2: 1.700.000

Thay màn hình Samsung  On 5: 1.700.000

Thay màn hình Samsung  On 7: 1.700.000

 

 Thay màn hình Samsung  C 5: call

Thay màn hình Samsung  C 7: call

Thay màn hình Samsung  C 9/C 9 Pro: 2.750.000

 

Thay màn hình Samsung  Note 1: 1.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 1 AT&T: 1.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 2: 1.700.000

Thay màn hình Samsung  Note 3: 2.300.000

Thay màn hình Samsung  Note 3 Neo: 2.200.000

Thay màn hình Samsung  Note 4: 2.800.000

Thay màn hình Samsung  Note edge: 3.000.000

Thay màn hình Samsung  Note 5: 3.650.000

Thay màn hình Samsung  Note 8: 5.100.000

Thay màn hình Samsung  Note 7/ NoteFE: 5.100.000Thay màn hình Samsung  E110s: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  E120: 1.300.000

Thay màn hình Samsung  E500(2015): 1.950.000

Thay màn hình Samsung  E700(2015): 2.400.000

 

Thay màn hình Samsung  I727: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  I777: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  I9250: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  I9020: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  I9070: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  I997: 1.100.000


Thay màn hình Samsung  T989: 1.400.000

Thay màn hình Samsung  galaxy S/T959: 1.200.000

Thay màn hình Samsung  galaxy S/I897: 1.200.000


There are no products to list in this category.