ĐIỆN THOẠI HTC


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay măt kính HTC ONE X9: 700.000

Thay măt kính HTC 10: 700.000

Thay măt kính HTC 10 Pro: 750.00

Thay măt kính HTC ME: 700.000

Thay măt kính HTC Eye (M910): 600.000

Thay măt kính HTC A9: 750.000

Thay măt kính HTC A9S: 750.000

Thay măt kính HTC 8S: 500.000

Thay măt kính HTC 8X: 500.000

Thay măt kính HTC ONE E8: 650.000

Thay măt kính HTC E9: 650.000

Thay măt kính HTC E9 Plus: 700.000

Thay măt kính HTC SV (T326E): 500.000

Thay măt kính HTC ONE: 550.000

Thay măt kính HTC ONE X: 550.000

Thay măt kính HTC ONE X+: 550.000

Thay măt kính HTC G21 (Sensation XL/PL39200/X315E): 550.000

Thay măt kính HTC Butterfly (X920D/PL9910): 550.000

Thay măt kính HTC Butterfly (X920E): 550.000

Thay măt kính HTC Butterfly S: 550.000

Thay măt kính HTC ONE Mini (ONE M7 Mini): 650.000

Thay măt kính HTC ONE Mini 2 (ONE M8 Mini): 650.000

Thay măt kính HTC ONE M7 (PN07100/PN07120/PN7130/PN7140

                    1 SIM : 600.000

                    2 SIM : 600.000

Thay măt kính HTC ONE M8: 650.000

Thay măt kính HTC ONE M9: 650.000

Thay măt kính HTC ONE MAX: 600.000

Thay măt kính HTC Desire 200: 550.000

Thay măt kính HTC Desire 300: 550.000

Thay măt kính HTC Desire 310: 550.000

Thay măt kính HTC Desire 500: 550.000

Thay măt kính HTC Desire 501: 600.000

Thay măt kính HTC Desire 510: 600.000

Thay măt kính HTC Desire 526: call

Thay măt kính HTC Desire 600: 550.000

Thay măt kính HTC Desire 601: 600.000

Thay măt kính HTC Desire 603: 700.000

Thay măt kính HTC Desire 606: call

Thay măt kính HTC Desire 608: 600.000

Thay măt kính HTC Desire 609: 600.000

Thay măt kính HTC Desire 610: 600.000

Thay măt kính HTC Desire 616: call

Thay măt kính HTC Desire 620: call

Thay măt kính HTC Desire 625: call

Thay măt kính HTC Desire 626: 550.000

Thay măt kính HTC Desire 700: call

Thay măt kính HTC Desire 728: call

Thay măt kính HTC Desire 816 (816W): 550.000

Thay măt kính HTC Desire 816G (816H): 550.000

Thay măt kính HTC Desire 820: 550.000

Thay măt kính HTC Desire 826: 650.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình HTC ONE X9: 1.400.000

Thay màn hình HTC 10: 1.800.000

Thay màn hình HTC 10 Pro: 1.800.000

Thay màn hình HTC ME: 1.300.000

Thay màn hình HTC Eye (M910): 1.400.000

Thay màn hình HTC A9: 2.800.000

Thay màn hình HTC A9S: 1.600.000

Thay màn hình HTC 8S: 700.000

Thay màn hình HTC 8X: 800.000

Thay màn hình HTC ONE E8: 1.200.000

Thay màn hình HTC E9: 1.200.000

Thay màn hình HTC E9 Plus: 1.500.000

Thay màn hình HTC SV (T326E): 900.000

Thay màn hình HTC ONE: 850.000

Thay màn hình HTC ONE X: 850.000

Thay màn hình HTC ONE X+: 850.000

Thay màn hình HTC G21 (Sensation XL/PL39200/X315E): 950.000

Thay màn hình HTC Butterfly (X920D/PL9910): 1.100.000

Thay màn hình HTC Butterfly (X920E): 1.150.000

Thay màn hình HTC Butterfly S: 1.150.000

Thay màn hình HTC ONE Mini (ONE M7 Mini): 1.100.000

Thay màn hình HTC ONE Mini 2 (ONE M8 Mini): 1.600.000

Thay màn hình HTC ONE M7 (PN07100/PN07120/PN7130/PN7140)

                    1 SIM : 1.050.000

                    2 SIM : 1.050.000

Thay màn hình HTC ONE M8: 1.100.000

Thay màn hình HTC ONE M9: 1.300.000

Thay màn hình HTC ONE MAX: 1.300.000

Thay màn hình HTC Desire 200: 900.000

Thay màn hình HTC Desire 300: 900.000

Thay màn hình HTC Desire 310: 950.000

Thay màn hình HTC Desire 500: 950.000

Thay màn hình HTC Desire 501: 950.000

Thay màn hình HTC Desire 510: 1.000.000

Thay màn hình HTC Desire 526: 950.000

Thay màn hình HTC Desire 600: 950.000

Thay màn hình HTC Desire 601: 1.450.000

Thay màn hình HTC Desire 603: 1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 606: 1.300.000

Thay màn hình HTC Desire 608: 1.400.000

Thay màn hình HTC Desire 609: 1.1100.000

Thay màn hình HTC Desire 610: 1.100.000

Thay màn hình HTC Desire 616: 1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 620: 1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 625: 1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 626: 950.000

Thay màn hình HTC Desire 700: 1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 728: 1.200.000

Thay màn hình HTC Desire 816 (816W): 1.100.000

Thay màn hình HTC Desire 816G (816H): 1.100.000

Thay màn hình HTC Desire 820: 1.000.000

Thay màn hình HTC Desire 826: 1.200.000


There are no products to list in this category.