ĐIỆN THOẠI HUAWEI

Thay mặt kính

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính HUAWEI TAB T1-701…………..700.000

Thay mặt kính HUAWEI P6………………………650.000

Thay mặt kính HUAWEI P7………………………650.000

Thay mặt kính HUAWEI P8 (L21)…………….….650.000

Thay mặt kính HUAWEI Mate 7…………………..650.000

Thay mặt kính HUAWEI P9 Lite (L22)……….…..700.000

Thay mặt kính HUAWEI P9 (L29)………………..700.000

Thay mặt kính HUAWEI Honor 4X……………….600.000

Thay mặt kính HUAWEI Honor 4C (Gpay Mini)…600.000

Thay mặt kính HUAWEI GR5-2015(KII-L21)……600.000

Thay mặt kính HUAWEI GR5-2017 (BLL-L22)…..600.000

Thay mặt kính HUAWEI G6………………………..600.000

Thay mặt kính HUAWEI G7 Plus…………………..600.000

Thay mặt kính HUAWEI Y6………………………..600.000

Thay mặt kính HUAWEI Y6 II……..………………600.000


Thay màn hình

……………….

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình HUAWEI TAB T1-701……………1.500.000

Thay màn hình HUAWEI P6……………………….call

Thay màn hình HUAWEI P7……………………….call

Thay màn hình HUAWEI P8 (L21)………………..1.000.000

Thay màn hình HUAWEI Mate 7…………………..call

Thay màn hình HUAWEI P9 Lite…………….…….1.250.000

Thay màn hình HUAWEI P9 (L29)………………...1.250.000

Thay màn hình HUAWEI Honor 4X……………….1.250.000

Thay màn hình HUAWEI Honor 4C (Gpay Mini)…call

Thay màn hình HUAWEI GR5-2015(KII-L21)……900.000

Thay màn hình HUAWEI GR5-2017 (BLL-L22)…..900.000

Thay màn hình HUAWEI G6………………………..950.000

Thay màn hình HUAWEI G7 Plus…………………..950.000

Thay màn hình HUAWEI Y6………………………..1.000.000

Thay màn hình HUAWEI Y6 II……..……………….1.150.000

 


There are no products to list in this category.