ĐIỆN THOẠI PHILIPS

Thay mặt kính

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính PHILIPS I908………600.000

Thay mặt kính PHILIPS V387……...call

 

Thay màn hình

……………….

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình PHILIPS I908………call

Thay màn hình PHILIPS V387……...call


There are no products to list in this category.