ĐIỆN THOẠI XIAOMI

Thay mặt kính

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính XIAOMI Mi 2A (M2A)………….550.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 2 (Mi 2S/M2/M2i)…600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 3 (Mi 3S/M3i)……..600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 4…………………...600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 4i (Mi 4C)…………600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 5…………………..700.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi 5S Plus……………800.000

 

Thay mặt kính XIAOMI Redmi 1/1S…………..600.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi 2 (2A/2 Pro/2 Prime)…..550.000

 

Thay mặt kính XIAOMI Mi Pad 1……………..850.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi Pad 2……………..900.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi Max………………600.000

Thay mặt kính XIAOMI Mi Mix (6.4inh)……..900.000

 

Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note (Mi Note Lite/Mi Pro)……600.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note 2………..550.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note 3………..600.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note 3 Pro……600.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note 4………..650.000

Thay mặt kính XIAOMI Redmi Note 4X……...650.000

 

Thay mặt kính XIAOMI Pro…………………...900.000Thay màn hình

……………….

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình XIAOMI Mi 2A (M2A)………….950.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 2 (Mi 2S/M2/M2i)…950.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 3 (Mi 3S/M3i)……..950.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 4…………………...1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 4i (Mi 4C)…………1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 5…………………..1.250.000

Thay màn hình XIAOMI Mi 5S Plus……………call

 

Thay màn hình XIAOMI Redmi 1/1S…………..950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi 2 (2A/2 Pro/2 Prime)…..950.000

 

Thay màn hình XIAOMI Mi Pad 1……………..1.600.000

Thay màn hình XIAOMI Mi Pad 2……………..1.800.000

Thay màn hình XIAOMI Mi Max………………1.200.000

Thay màn hình XIAOMI Mi Mix (6.4inh)……..call

 

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note (Mi Note Lite/Mi Pro)……1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 2………..950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 3………..950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 3 Pro……950.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 4………..1.000.000

Thay màn hình XIAOMI Redmi Note 4X……...1.000.000

 

Thay màn hình XIAOMI Pro…………………...call


There are no products to list in this category.