ĐIÊN THOẠI IPHONE

Thay mặt kính iPhone

.....................................

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính iPhone 4 …………… 350.000

Thay mặt kính iPhone 5/5S/5SE …... 400.000

Thay mặt kính iPhone 5C ………….. 400.000

Thay mặt kính iPhone 6 ……………. 500.000

Thay mặt kính iPhone 6 Plus ………. 550.000

Thay mặt kính iPhone 6S…………… 550.000

Thay mặt kính iPhone 6S Plus……… 650.000

Thay mặt kính iPhone 7 …………….. 700.000

Thay mặt kính iPhone 7 Plus ……….. 800.000

 

Thay màn hình iPhone

......................................

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình iPhone 4 ……………. 550.000

Thay màn hình iPhone 5/5S/5SE …… 900.000

Thay màn hình iPhone 5C …………... 800.000

Thay màn hình iPhone 6 …………….. 1.200.000

Thay màn hình iPhone 6 Plus ……….. 1.700.000

Thay màn hình iPhone 6S……………. 1.700.000

Thay màn hình iPhone 6S Plus………. 2.600.000

Thay màn hình iPhone 7 …………….. 2.800.000

Thay màn hình iPhone 7 Plus ……..….3.200.000


There are no products to list in this category.