ĐIỆN THOẠI NOKIA - MICROSOFT


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính NOKIA 435: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 430: 500.000

 

Thay mặt kính NOKIA 550: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 540: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 530: 450.000

Thay mặt kính NOKIA 535: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 520: 400.000

 

Thay mặt kính NOKIA 650: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 640 XL: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 640: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 635: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 630: 400.000

Thay mặt kính NOKIA 625: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 620: 650.000

 

Thay mặt kính NOKIA 730: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 720: 550.000

 

Thay mặt kính NOKIA 830: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 820: 600.000

 

Thay mặt kính NOKIA 950 XL: 900.000

Thay mặt kính NOKIA 950: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 930: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 928: 600.000

Thay mặt kính NOKIA 925: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 920: 500.000

Thay mặt kính NOKIA 900: 600.000

 

Thay mặt kính NOKIA 1520: 950.000

Thay mặt kính NOKIA 1320: 700.000

Thay mặt kính NOKIA 1020: 600.000

 

 

Thay mặt kính NOKIA X2: 500.000

Thay mặt kính NOKIA XL (1030): 550.000

Thay mặt kính NOKIA X (RM-980): 450.000

 

Thay mặt kính NOKIA N800/N9: 500.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình nokia 435: 850.000

Thay màn hình nokia 430: 850.000

 

Thay màn hình nokia 550: 1.400.000

Thay màn hình nokia 540: 1.400.000

Thay màn hình nokia 530: 700.000

Thay màn hình nokia 535: 800.000

Thay màn hình nokia 520: 700.000

 

Thay màn hình nokia 650: 2.400.000

Thay màn hình Microsoft lumia 640 XL: 1.400.000

Thay màn hình Microsoft lumia 640: 1.200.000

Thay màn hình nokia 635: 850.000

Thay màn hình nokia 630: 850.000

Thay màn hình nokia 625: 800.000

Thay màn hình nokia 620: 950.000

 

Thay màn hình nokia 730: 1.550.000

Thay màn hình nokia 720: 900.000

 

Thay màn hình nokia 830: 1.500.000

Thay màn hình nokia 820: 1.300.000

 

Thay màn hình nokia 950XL: 3.700.000

Thay màn hình nokia 950: 2.500.000

Thay màn hình nokia 930: 1.400.000

Thay màn hình nokia 928: 2.100.000

Thay màn hình nokia 925: 1.250.000

Thay màn hình nokia 920: 1.200.000

Thay màn hình nokia 900: 1.400.000

 

Thay màn hình nokia 1520: 1.800.000

Thay màn hình nokia 1320: 1.200.000

Thay màn hình nokia 1020: 1.300.000

 

 

Thay màn hình nokia X2: 900.000

Thay màn hình nokia XL (1030): 950.000

Thay màn hình nokia X (RM-980): 750.000

 

Thay màn hình nokia N800/N9: 800.000


There are no products to list in this category.