ĐIÊN THOẠI SAMSUNG

Thay mặt kính Samsung

.........................................

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Samsung  A300(2015) …..450.000đ -- Thay màn hình Samsung  A300(2015) …..1.950.000đ

Thay mặt kính Samsung  A310(2016) …..450.000đ -- Thay màn hình Samsung  A310(2016) …..1.850.000đ

Thay mặt kính Samsung  A320(2017)…...550.000đ -- Thay màn hình Samsung  A320(2017)……2.800.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  A500(2015) …….………………..450.000đ

Thay mặt kính Samsung  A510(2016) …….………………..450.000đ

Thay mặt kính Samsung  A520(2017)………………….……550.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  A700(2015) …….………………..450.000đ

Thay mặt kính Samsung  A710(2016) …….………………..500.000đ

Thay mặt kính Samsung  A720(2017)………………….……600.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  A800(2015) …….………………..550.000đ

Thay mặt kính Samsung  A810(2016)...………………...….500.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  A9 …….…………………...…..…550.000đ

Thay mặt kính Samsung  A9 Pro …….……………....……..550.000đ

Thay mặt kính Samsung  A9(2016) …….…………………..550.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  J100(2015) …….……….………..500.000đ

Thay mặt kính Samsung  J500(2015) …….…………….…..500.000đ

Thay mặt kính Samsung  J700(2015) …….…………….…..500.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  J120(2016) …….………………..400.000đ

Thay mặt kính Samsung  J200(2016) …….…………..…....450.000đ

Thay mặt kính Samsung  J320(2016) …….………………..400.000đ

Thay mặt kính Samsung  J510(2016) …….………………..400.000đ

Thay mặt kính Samsung  J710(2016) …….………………..500.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  J3(2017)…………….………….…700.000đ

Thay mặt kính Samsung  J3 Pro….…………………….……700.000đ

Thay mặt kính Samsung  J7(2017)…………………….….…700.000đ

Thay mặt kính Samsung  J7 Pro….…………………….……750.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  J2 Prime…. …….…………….…..500.000đ

Thay mặt kính Samsung  J5 Prime…. …….…………….…..500.000đ

Thay mặt kính Samsung  J7 Prime…. …….…………….…..500.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  galaxy J……….…….…….….…..900.000đ

 

 Thay mặt kính Samsung  S1 …….……………………..….…350.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  S2 …….……………………..….…350.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  S3 …….……………………..….…400.000đ

Thay mặt kính Samsung  S3mini …….………………..…..…400.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  S4 …….……………………..….…400.000đ

Thay mặt kính Samsung  S4mini …….………………..…..…400.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  S5 …………………...………..……450.000đ

Thay mặt kính Samsung  S5 active……………………..….…600.000đ

Thay mặt kính Samsung  S5 mini …….……………………...450.000đ

Thay mặt kính Samsung  S5 (G906)…………...………..……450.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  S6 …….……………………..….…600.000đ

Thay mặt kính Samsung  S6 edge plus……………..………..1.450.000đ

Thay mặt kính Samsung  S6 edge (G925) …………………..900.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  S7 …….…………………......….…600.000đ

Thay mặt kính Samsung  S7 edge (G935) ………….…….…1.200.000đ


Thay mặt kính Samsung  S8…………………………………1.400.000đ

Thay mặt kính Samsung  S8 edge…………………………...1.400.000đ

Thay mặt kính Samsung  S8 plus……………………………1.700.000đ


Thay mặt kính Samsung  On 2…..…. …….……………..…..700.000đ

Thay mặt kính Samsung  On 5…..…. …….……………..…..700.000đ

Thay mặt kính Samsung  On 7…..…. …….………………..700.000đ

 

 Thay mặt kính Samsung  C 5…..…. …….…………………..700.000đ

Thay mặt kính Samsung  C 7…..…. …….…………………..750.000đ

Thay mặt kính Samsung  C 9/C 9 Pro…..…. …….………...800.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  Note 1 …….…………………….…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Note 2 …….…………………….…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Note 3 …….…………………….…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Note 3 Neo …….………………..…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Note 4 …….…………………….…550.000đ

Thay mặt kính Samsung  Note edge …….………………...…1.050.000đ

Thay mặt kính Samsung  Note 5 …….…………………….…600.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  E110s …….…..……………..….…400.000đ

Thay mặt kính Samsung  E120 …….………………….….…400.000đ

Thay mặt kính Samsung  E500(2015) …….………………...450.000đ

Thay mặt kính Samsung  E700(2015) …….…………….…..500.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  I727… …….…..……………..….…400.000đ

Thay mặt kính Samsung  I777… …….…..……………..….…400.000đ

Thay mặt kính Samsung  I9250… …….…..…………………500.000đ

Thay mặt kính Samsung  I9020… ….….…..……………...…500.000đ

Thay mặt kính Samsung  I9070… ….….…..……………...…500.000đ

Thay mặt kính Samsung  I997..… ….….…..……………...…400.000đ

 

Thay mặt kính Samsung  T989..… ….….…..……………...…400.000đ

Thay mặt kính Samsung  galaxy S/T959…………………...…350.000đ

Thay mặt kính Samsung  galaxy S/I897…………………...…350.000đ


Thay mặt kính Samsung galaxy Alpha …….………………..450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Mega 6.3inch/I9200..… ………...…650.000đ

Thay mặt kính Samsung  I9152..… ….….…..……………...…600.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Win I8552..… ….….…...…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core Dous 8262..… ….……450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Trend 7560..… ….….…...…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Trend plus 7580….….…...…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand 1 (I9082)….….…...…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand 2 (G7102)….….….....450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Premier 9260…………..…..450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core Prime G360..….…...…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core 2 Duo G355H...…...…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Core 2 Plus G350…...…...…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand Prime G530…..…...…450.000đ

Thay mặt kính Samsung  Galaxy Grand Prime G531…..…...…450.000đ


Thay màn hình samsung

 ........................................

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Samsung  A500(2015) …….………………...2.400.000đ

Thay màn hình Samsung  A510(2016) …….………………..3.150.000đ

Thay màn hình Samsung  A520(2017)……………...….……2.950.000đ

 

Thay màn hình Samsung  A700(2015) …….………………..2.850.000đ

Thay màn hình Samsung  A710(2016) …….………………..3.250.000đ

Thay màn hình Samsung  A720(2017)………………………3.200.000đ

 

Thay màn hình Samsung  A800(2015) …….………………..3.500.000đ

Thay màn hình Samsung  A810(2016)...………………...….call

 

Thay màn hình Samsung  A9 …….…………………...…….2.550.000đ

Thay màn hình Samsung  A9 Pro …….…………….......…..2.600.000đ

Thay màn hình Samsung  A9(2016) …….…………………..2.600.000đ

 

Thay màn hình Samsung  J100(2015) …….……….………..900.000đ

Thay màn hình Samsung  J500(2015) …….…………….…..1.700.000đ

Thay màn hình Samsung  J700(2015) …….…………….…..2.400.000đ

 

Thay màn hình Samsung  J120(2016) …….………………..1.450..000đ

Thay màn hình Samsung  J200(2016) …….…………..…....1.500.000đ

Thay màn hình Samsung  J320(2016) …….………………..1.600.000đ

Thay màn hình Samsung  J510(2016) …….………………..1.650.000đ

Thay màn hình Samsung  J710(2016) …….………………..1.750.000đ

 

Thay màn hình Samsung  J3(2017)…………….………….…1.800.000đ

Thay màn hình Samsung  J3 Pro….…………………….……1.700.000đ

 

Thay màn hình Samsung  J7(2017)…………………….….…call

Thay màn hình Samsung  J7 Pro….…………………….……2.000.000

 

Thay màn hình Samsung  J2 Prime…. …….…………….…..950.000đ

Thay màn hình Samsung  J5 Prime…. …….…………….…..1.550.000đ

Thay màn hình Samsung  J7 Prime…. …….…………….…..1.550.000đ

 

Thay màn hình Samsung  galaxy J……….…….…….….…...call

 

Thay màn hình Samsung  S1 …….……………………..….…900.000đ

 

Thay màn hình Samsung  S2 …….……………………..….…900.000đ

 

Thay màn hình Samsung  S3 …….……………………..….…1.500.000đ

Thay màn hình Samsung  S3mini …….………………..…..…1.150.000đ

 

Thay màn hình Samsung  S4 …….……………………..….…1.700.000đ

Thay màn hình Samsung  S4mini …….………………..…..…1.700.000đ

 

Thay màn hình Samsung  S5 active……………………..….…call

Thay màn hình Samsung  S5 mini …….……………………...call

Thay màn hình Samsung  S5 (G906)…………...………..……2.550.000đ

Thay màn hình Samsung  S5 (G900)………….. ………..……2.100.000đ

 

Thay màn hình Samsung  S6 edge plus……………..………..5.300.000đ

Thay màn hình Samsung  S6 edge (G925)…………………...3.600.00đ

Thay màn hình Samsung  S6 …….……………………..….…3.100.000đ