ĐIỆN THOẠI VIVO


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )


Thay mặt kính cảm ứng VIVO V1: 600.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V1 Max: 600.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V3: 600.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V3 Max: 700.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO V5: 600.000

 

Thay mặt kính  VIVO V5 Plus: 700.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y55: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y35: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y51: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y20: 600.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y33: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y13: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y23: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y11: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO Y31: 550.000

 

Thay mặt kính cảm ứng VIVO X7: 700.000


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình VIVO V1: 950.000

 

Thay màn hình VIVO V1 Max: 1.000.000

 

Thay màn hình VIVO V3: 950.000

 

Thay màn hình VIVO V3 Max: 950.000

 

Thay màn hình VIVO V5: 1.000.000

 

Thay màn hình VIVO V5 Plus: call

 

Thay màn hình  VIVO YY5: 900.000

 

Thay màn hình  VIVO Y35: call

 

Thay màn hình  VIVO Y51: 900.000

 

Thay màn hình  VIVO Y20 :

 

Thay màn hình  VIVO Y33 :

 

Thay màn hình VIVO Y13 :

 

Thay màn hình  VIVO Y23:

 

Thay màn hình  VIVO Y11:

 

Thay màn hình  VIVO Y31: 950.000

 

Thay màn hình  VIVO X7:

 


There are no products to list in this category.