MÁY TÍNH BẢNG iPAD

Thay mặt kính

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính ipad 2……………………………………….500k

Thay mặt kính ipad 3……………………………………….500k

Thay mặt kính ipad 3……………………………………….500k

Thay mặt kính ipad Air 1 ………………………………….750k

Thay mặt kính ipad Air 2 ………………………………….900k

Thay mặt kính cảm ứng ipad Air 2 ( liệt cảm ứng)…..……1100k

Thay mặt kính ipad MINI 1……………………………….650k

Thay mặt kính ipad MINI 2……………………………….650k

Thay mặt kính ipad MINI 3……………………………….700k

Thay mặt kính ipad MINI 4……………………………….800k

Thay mặt kính cảm ứng  ipad MINI 4 ( liệt cảm ứng)…….1100k

Thay mặt kính ipad Pro (9.7)………………………………1200k

Thay mặt kính ipad Pro (12.9)………………………………1800k

Thay mặt kính cảm ứng  ipad Pro (12.9) (liệt cảm ứng )……2600k


Thay màn hình

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình ipad 2……………………………………….1400k

Thay màn hình ipad 3……………………………………….1400k

Thay màn hình ipad 3……………………………………….1400k

Thay màn hình ipad Air 1 ………………………………….2300k

Thay màn hình ipad Air 2 ………………………………….3600k

Thay màn hình ipad MINI 1……………………………….1500k

Thay màn hình ipad MINI 2……………………………….2000k

Thay màn hình ipad MINI 3……………………………….2200k

Thay màn hình ipad MINI 4……………………………….3000k

Thay màn hình ipad Pro (9.7)………………………………4200k

Thay màn hình ipad Pro (12.9)………………………………5500k


There are no products to list in this category.