Linh Kiện Khác (Loa, Sạc,…)

Bảng giá thay các linh kiện khác : Loa trong, loa ngoài, chuôi sạc, rung,…

C/R = Thay chung mặt kính/ Thay riêng linh kiện

VD: Thay mặt kính hoặc màn hình ipxsm và loa trong xsm giá thay loa trong ipxsm 350k

Chỉ thay riêng loa trong ipx giá thay trong trong ipxsm 500k

IPHONE

ModelLoa trong (C/R)Loa ngoài (C/R)Rung (C/R) Chuôi Sạc (C/R)
IP7 Plus100/200
IP8 Plus300/400300/400
IPXR
IPX500/600
IPXS
IPXSM350/500350/500300/450
IP11P350/500350/500300/450
IP11PM350/500350/500300/450
IP12P500/600
IP12PM500/700500/700350/550700/900