Acer

Thay mặt kính acer

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính acer A200:600.000
Thay mặt kính acer Tab A500 ( 10 in) : 700.000
Thay mặt kính acer A1-713: 800.000
Thay mặt kính acer A1-810/ A1-811 : 750.000
Thay mặt kính acer A1-830T : 700.000
Thay mặt kính acer A1-840/ A1-841: 800.000


Thay mặt kính acer B1-A71 : 700.000
Thay mặt kính acer B1-710 :700.000
Thay mặt kính acer B1-720/ B1-7: call
Thay mặt kính acer B1-720/ B1-721: 750.000
Thay mặt kính acer B1-723: 650.000 
Thay mặt kính acer B1-730/ B1-731: 700.000


Thay màn hình acer

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình acer A200:1.500.000
Thay màn hình acer Tab A500 ( 10 in) : 1.500.000
Thay màn hình acer A1-713: 1.200.000
Thay màn hình acer A1-810/ A1-811 : 1.000.000
Thay màn hình acer A1-830T : 1.150.000 
Thay màn hình acer A1-840/ A1-841: 1.500.000


Thay màn hình acer B1-A71 :1.000.000
Thay màn hình acer B1-710 : 1.000.000
Thay màn hình acer B1-720/ B1-7:call
Thay màn hình acer B1-720/ B1-721: 1.150.000
Thay màn hình acer B1-723:  call
Thay màn hình acer B1-730/ B1-731: 1.400.000

 

Liên hệ