Thay cổ cảm ứng, cổ màn hình

Khi màn hình điện thoại của bạn hiển thị bình thường nhưng bị liệt vài chữ, liệt hoàn toàn hoặc chập chờn,… chỉ cần thay cổ cảm ứng có thể giải quyết vấn đề của bạn mà không cần phải thay nguyên bộ màn hình mới.

Việc thay cổ cảm ứng chỉ áp dụng cho những dòng điện thoại ép mặt kính thường, cảm ứng nằm trên màn hình.

Thay cổ màn hình iPhone

ModelÉp cổ
iPX1.000.000 (ép cổ cáp MH)
1.000.000 ( ép cổ cáp 2 tầng)
iPXS1.000.000 (ép cổ cáp MH)
1.000.000( ép cổ cáp 2 tầng)
iPXSM1.000.000 (ép cổ cáp MH)
1.000.000 ( ép cổ cáp 2 tầng)
iPXR800.000 (ép cổ cáp MH)
iP111.000.000( ép cổ cáp MH)
iP11P1.200.000 ( ép cổ cáp MH)
1.200.000 ( ép cổ cáp 2 tầng)
iP11PM1.200.000 ( ép cổ cáp MH)
1.200.000 ( ép cổ cáp 2 tầng)
iP12/12P1.700.000 ( ép cổ cáp MH)
1.700.000 ( ép cổ cáp 2 tầng)
iP12PM1.900.000 ( ép cổ cáp MH)
1.900.000 ( ép cổ cáp 2 tầng)
iP131.800.000 ( ép cổ cáp MH)
1.800.000 ( ép cổ cáp 2 tầng)
iP13P1.800.000 ( ép cổ cáp MH)
1.800.000 ( ép cổ cáp 2 tầng)
iP13PM2.400.000 ( ép cổ cáp MH)
2.400.000 ( ép cổ cáp 2 tầng)

Thay cổ cảm ứng Samsung

 • Thay cổ cảm ứng Samsung S2/ E120: 350.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung S3/ S4 : 600.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A3/ A5 : 600.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung E5 : 600.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung J2/ J320/ J120 : 600.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung J5/ J7/ J510/ J710 : 600.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung Note 1/ Note 2 : 600.000
 • Thay cổ cảm ứng Nokia N9/ N800 : 600.000
 • Thay cổ cảm ứng Nokia 730/ 925/ 930/ 1020 : 600.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A320/ J250 : 600.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung S5 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung S6 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung S7 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A7 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A8 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung E7 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A310 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A510 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A710 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A910 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung Note 3 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung Note 4 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Oppo R5 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Oppo R7 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Oppo R7S : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Oppo R7 Plus : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Oppo F1 plus : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A720 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A9 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A520 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A720 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung J730 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung J7 plus : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung J530 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung J260-J2 core : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A8 2018/ A530 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A6 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung J4 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung J6 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung J8/ J810 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung M30 : 650.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A8 Plus / A730 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung C9 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung Note 5 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A6 Plus : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A20 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A30 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A40 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A50 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A70 : 750.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung M30 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A9 2018 – A920 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A750 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A30S : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A50S : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A31 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A51 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung M30S : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A22 4G : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A32 : 700.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A52 : 700.000

 • Thay cổ cảm ứng Samsung A80 : 800.000
 • Thay cổ cảm ứng Samsung A72 : 800.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ