Điện thoại Blackberry

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Blackberry Z10: call

Thay mặt kính Blackberry Z30: call

Thay mặt kính BlackberryZ3: call

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Blackberry Z10: 550.000

Thay màn hình Blackberry Z30: 1.600.000

Thay màn hình BlackberryZ3: 1.200.000

 

 

 

 

 

 

Liên hệ