Điện thoại Dell

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Dell Veneu 7: 800.000

Thay mặt kính Dell Veneu 8: 800.000

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Dell Veneu 7: call

Thay màn hình Dell Veneu 8: call

 

 

Liên hệ