Điện thoại Philips

( Giá đã bao gồm công tháo ráp)

Thay mặt kính PHILIPS I908: 600.000

Thay mặt kính PHILIPS V387: call

 

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình PHILIPS I908: 1.100.000

Thay màn hình PHILIPS V387: call

 

Liên hệ