Đề xuất ghi âm toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm của nhân viên ngân hàng và lưu trong thời hạn ít nhất 5 năm

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Trong đó, một số nội dung đáng chú ý như tại điều 19, quy định về tài liệu minh họa bán hàng của các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ do doanh nghiệp bảo hiểm xây dựng phải đảm bảo một số yêu cầu như: có sự chấp thuận của chuyên gia tính toán về các giả định dùng để tính toán trước khi sử dụng để cung cấp cho bên mua bảo hiểm; tài liệu minh họa bán hàng không được sử dụng các giả định hoặc mức lãi suất minh họa làm cho bên mua bảo hiểm kỳ vọng không thực tế vào số tiền có thể nhận được trong tương lai.

Một ví dụ tài liệu minh họa bán hàng bảo hiểm nhân thọ:

Đề xuất ghi âm toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm của nhân viên ngân hàng và lưu trong thời hạn ít nhất 5 năm - Ảnh 1.

Điều 21 của dự thảo quy định về chuyên gia tính toán (appointed actuary) của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm sức khỏe. Nhằm bảo đảm an toàn tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm phải sử dụng chuyên gia tính toán đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn theo quy định để thực hiện tính toán phí bảo hiểm, tham gia xây dựng quy tắc, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, đánh giá định kỳ khả năng thanh toán của doanh nghiệp bảo hiểm, tham gia thực hiện việc tách quỹ và tính toán phân chia thặng dư hàng năm,…

Định kỳ hàng năm, chậm nhất 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, chuyên gia tính toán báo cáo Bộ tài chính về các vấn đề liên quan nhiệm vụ của mình.

Trước đó, những quy định liên quan đến chuyên gia tính toán của doanh nghiệp bảo hiểm đã được quy định trong một số quy định của pháp luật như Điều 31 Nghị định 73/2016/NĐ-CP,  Điều 26 Nghị định 73/2016/NĐ-CP,  Điều 26 Nghị định 73/2016/NĐ-CP.javascript:void(0)

Liên quan đến một vấn đề rất “nóng” thời gian gần đây, đó là tình trạng khách hàng vay vốn tại các tổ chức tín dụng than phiền về việc bị “ép” mua bảo hiểm nhân thọ, điều 26 trong dự thảo cũng quy định yêu cầu đối với việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua đại lý là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD)

Trong đó quy định: toàn bộ nội dung tư vấn sản phẩm bảo hiểm nhân viên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải được ghi âm và lưu trong thời hạn ít nhất 5 năm.

Đối với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư, doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện kiểm tra độc lập nội dung cung cấp thông tin và tư vấn của nhân viên TCTD trước khi quyết định phát hành hợp đồng, trong đó phải có nội dung để kiểm tra việc khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm là trên cơ sở tự nguyện.

Theo Nhịp sống thị trường

Nếu bạn thấy bài viết hữu ích hãy click share giúp mình nhé!
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
Linkedin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ