Điện thoại iPhone


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính iPhone 4: 300.000

Thay mặt kính cảm ứng iPhone 4: 350.000

Thay mặt kính iPhone 5/5S/5SE: 350.000

Thay mặt kính iPhone 5C: 350.000

Thay mặt kính iPhone 6: 450.000

Thay mặt kính iPhone 6 Plus: 500.000

Thay mặt kính iPhone 6S: 500.000

Thay mặt kính iPhone 6S Plus: 600.000

Thay mặt kính iPhone 7: 650.000

Thay mặt kính iPhone 7 Plus: 750.000

Thay mặt kính iPhone 8: 700.000

Thay mặt kính iPhone 8 Plus: 800.000

Thay mặt kính iPhone 10/ iPhone X: 1.600.000

 


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình iPhone 4: 550.000

Thay màn hình iPhone 5/5S/5SE/5C: 800.000

Thay màn hình iPhone 6: 1.000.000

Thay màn hình iPhone 6 Plus: 1.600.000

Thay màn hình iPhone 6S: 1.600.000

Thay màn hình iPhone 6S Plus: 2.000.000

Thay màn hình iPhone 7: 1.600.000

Thay màn hình iPhone 7 Plus: 2.600.000

Thay màn hình iPhone 8: 2.700.000

Thay màn hình iPhone 8 Plus: 2.800.000

Thay màn hình iPhone 10/iPhone X: 6.700.00