ĐIỆN THOẠI HUAWEI


( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính HUAWEI TAB T1-701: 650.000

Thay mặt kính HUAWEI P6: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI P7: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI P8: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Mate 7 (MT7-L09): 700.000


Thay mặt kính HUAWEI P9 Lite (L22): 700.000

Thay mặt kính HUAWEI P9 (L29): 700.000


Thay mặt kính HUAWEI Honor 4X: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Honor 4C (Gpay Mini): 600.000


Thay mặt kính HUAWEI GR5-2015(KII-L21): 550.000

Thay mặt kính HUAWEI GR5-2017 (BLL-L22): 550.000

Thay mặt kính HUAWEI GR5 mini: 550.000


Thay mặt kính HUAWEI G6: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI G7 Plus: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Y3(2017): call

Thay mặt kính HUAWEI Y3II/U22: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Y5: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Y5II/CUN-U29: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Y6: 600.000

Thay mặt kính HUAWEI Y6 II: 600.000( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình HUAWEI TAB T1-701: 1.050.000

Thay màn hình HUAWEI P6: call

Thay màn hình HUAWEI P7: 1.250.000

Thay màn hình HUAWEI P8 (L21): 1.500.000

Thay màn hình HUAWEI Mate 7: 1.800.000

Thay màn hình HUAWEI P9 Lite: 1.250.000

Thay màn hình HUAWEI P9 (L29): 1.250.000

Thay màn hình HUAWEI Honor 4X: 1.250.000

Thay màn hình HUAWEI Honor 4C (Gpay Mini): call

Thay màn hình HUAWEI GR5-2015(KII-L21): 900.000

Thay màn hình HUAWEI GR5-2017 (BLL-L22): 900.000

Thay màn hình HUAWEI GR5 MINI/MNO-L31: 900.000

Thay màn hình HUAWEI G6: 950.000

Thay màn hình HUAWEI G7 Plus: 950.000

Thay màn hình HUAWEI Y3(2017): call

Thay màn hình HUAWEI Y3II/U22: 1.000.000

Thay màn hình HUAWEI Y5: call

Thay màn hình HUAWEI Y5II/CUN-U29: call

Thay màn hình HUAWEI Y6: 1.000.000

Thay màn hình HUAWEI Y6 II: 1.150.000


There are no products to list in this category.