ĐIỆN THOẠI BLACKBERRY

Thay mặt kính

………………

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay mặt kính Blackberry Z10………call

Thay mặt kính Blackberry Z30……....call

Thay mặt kính Blackberry Z3………..call

 

Thay màn hình

……………….

( Giá đã bao gồm công tháo ráp )

Thay màn hình Blackberry Z10……..700.000

Thay màn hình Blackberry Z30……..1.600.000

Thay màn hình Blackberry Z3………1.200.00


There are no products to list in this category.